Page 6 of 12

 • 14 June 2020

  In Memoriam Jacobus Gerardus Kruisheer

  PUBLICATIEDATUM
  14 June 2020

  Op 23 april 2020 overleed na een ziekbed waarin hem steeds minder activiteiten waren vergund, Jaap Kruisheer op de eerbiedwaardige leeftijd van 87 jaar. Jaap was vanaf het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw tot 1996 verbonden aan het Meertens Instituut. Daarna bleef hij als gastonderzoeker nog tot 2005 actief voor het Oorkondenboek van Holland en Zeeland.

  Read more...
 • 05 June 2020

  Advies over talige diversiteit in het onderwijs

  PUBLICATIEDATUM
  05 June 2020

  Deze week publiceerde de Taalunie een advies aan de Nederlandse en Vlaamse overheden over de vraag hoe om te gaan met talige diversiteit en Standaardnederlands in het onderwijs. Dit advies is opgesteld door een internationale commissie van taalkundigen, beleidsmedewerkers  en deskundigen uit het onderwijs. Frans Hinskens, onderzoeker aan het Meertens Instituut, was voorzitter van deze commissie. In dit filmpje geeft hij op basis van enkele concrete vragen inzicht in het advies, dat door de Taalunie onderschreven wordt. Ook aan het woord is Kris Van de Poel, algemeen secretaris van de Taalunie. Het advies zal door de Taalunie worden aangeboden aan de Nederlandse en Vlaamse parlementen en ministeries van onderwijs. Het volledige advies, de resultaten van een online enquête onder leraren die door de commissie gehouden is en de stellingname van de Taalunie zijn terug te vinden op de website van de Taalunie. ‚Äč

 • 29 May 2020

  Antal van den Bosch in speciale onderzoeksgroep RIVM

  PUBLICATIEDATUM
  29 May 2020

  De maatregelen die de overheid heeft getroffen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus hebben grote invloed op het dagelijks leven van iedereen. De overheid wil graag weten of de samenleving deze voorschriften kan opvolgen, en wat zij daarvan vindt. Het RIVM en GGDGHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) houden daarom een groot onderzoek naar gedragsmaatregelen en welbevinden om dit in kaart te brengen. In de onderzoeksgroep zit ook Antal van den Bosch, hoogleraar taal en kunstmatige intelligentie en directeur van het Meertens Instituut.

  Read more...
 • 29 May 2020

  Nieuwsbrief mei 2020

  PUBLICATIEDATUM
  29 May 2020

  In de nieuwsbrief van mei besteden we aandacht aan het onderzoek van Theo Meder naar moppen, memes en broodjeaapverhalen in het coronatijdperk. Alles legt hij vast in de Nederlandse Volksverhalenbank. Hoewel de moppen over het algemeen vrij braaf zijn, zijn de complottheorieën die ontstaan minder onschuldig. Het Meertens Instituut werkt nu ook samen met de Vrije Universiteit en de Universiteit van Wolverhampton aan een onderzoek naar nepnieuwsgevoeligheid. Iedereen kan deelnemen aan de online enquête. De Vraag van de Maand luidt: Wat gebeurt er momenteel met de omvangrijke audiocollectie van het Meertens Instituut?

  Foto: Nederlandse Volksverhalenbank

 • 29 May 2020

  Helmer Helmers benoemd tot lid van de Raad voor Geesteswetenschappen

  PUBLICATIEDATUM
  29 May 2020

  Dr. Helmer Helmers, die bij de onderzoeksgroep NL Lab van het KNAW Humanities Cluster onderzoek doet naar vroegmoderne Nederlandse geschiedenis en cultuur, is door de KNAW benoemd tot lid van de Raad van Geesteswetenschappen.

  De Raad voor Geesteswetenschappen stimuleert onderzoek naar en versterkt de positie van de geesteswetenschappen. De raad activeert een dialoog en kennisuitwisseling tussen geesteswetenschappers in binnen- en buitenland. De raad telt maximaal 15 leden die op persoonlijke titel benoemd worden. Antal van den Bosch, directeur van het Meertens Instituut en hoogleraar taal en kunstmatige intelligentie, is ook lid van de Raad van Geesteswetenschappen.
  Lees verder.