• 04 December 2019

  Artist in Residence onderzoekt hoe we klimaatverandering bespreekbaar kunnen maken

  PUBLICATIEDATUM
  04 December 2019

  Vanaf 1 februari 2020 heeft het Meertens Instituut een nieuwe Artist in Residence. Jasmijn Visser verbindt onderzoek, data en collecties van het Meertens Instituut met kunst. Daarbij wil ze de relatie tussen de Nederlandse cultuur enerzijds en het klimaat en het weer anderzijds zichtbaar maken aan de hand van taal. Dit zal resulteren in het hoorspel Mooi Weer Spelen. Ze hoopt hiermee de discussie over klimaatverandering verder te stimuleren. 

 • 27 November 2019

  Nationale onderzoeksagenda artificiƫle intelligentie

  PUBLICATIEDATUM
  27 November 2019

  Nederland staat voor een keuze: laten we Artificiële Intelligentie (AI) op ons afkomen of geven we de revolutie mede vorm? Met de nationale onderzoeksagenda artificiële intelligentie 'AI Research Agenda for the Netherlands (AIREA-NL)' kiest NWO voor het tweede. Het Meertens Instituut heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de agenda.  


  AI is razendsnel in ontwikkeling en een cruciale factor voor de toekomstige welvaart van Nederland. Dit brengt grote technologische en sociaalwetenschappelijke vraagstukken met zich mee. Wereldwijd worden in hoog tempo grootschalige AI-onderzoeksprogramma’s ontwikkeld. Met deze onderzoeksagenda wil NWO focus en verbinding aanbrengen in het Nederlandse AI-onderzoeksveld en hierdoor het veld verder versterken. Een solide en coherente AI-kennisbasis is noodzakelijk als Nederland zelf een significante AI-speler op het wereldtoneel wil blijven spelen en de AI-revolutie mede vorm wil geven.

  De agenda is donderdag 14 november aan de voorzitter van NWO overhandigd door de auteurs van de agenda. Namens het Meertens Instituut was directeur Antal van den Bosch, hoogleraar Taal- en Spraaktechnologie, betrokken bij het schrijven van de agenda. Ook Marieke van Erp, onderzoeker Digital Humanities bij het KNAW Humanities Cluster, waar het Meertens Instituut deel van uitmaakt, heeft aan de agenda bijgedragen.


  Naar de nationale onderzoeksagenda artificiële intelligentie

   

 • 12 November 2019

  Nieuwsbrief november 2019

  PUBLICATIEDATUM
  12 November 2019

  In de nieuwsbrief van november een interview met Peter Jan Margry en Diedrik van der Wal over Dirk Jan van der Ven (1891-1973), pionier in het etnografisch onderzoek naar de Nederlandse volkscultuur. Op 21 november wordt er op het Meertens Instituut een lezingenmiddag aan hem gewijd, ter afsluiting van een project waarbij de papieren nalatenschap van Van der Ven toegankelijk is gemaakt. Verder aandacht voor drie publicaties: het KNAW-rapport over de positie van het Nederlands, een boek over Maartje Draak wiens sprookjesboeken in beheer zijn van het Meertens Instituut, en een nog te verschijnen boek van Nicoline van der Sijs over 15 eeuwen Nederlands. De Vraag van de Maand gaat over de manier waarop de computer getraind kan worden om broodjeaapverhalen te categoriseren. 

  foto: Collectie Van der Ven, Meertens Instituut

 • 15 November 2019

  Geƫmigreerde Nederlanders en Vlamingen houden vast aan eigen taal en cultuur

  PUBLICATIEDATUM
  15 November 2019
  Eerste wereldwijde onderzoek naar Nederlandse taal, cultuur en identiteit onder geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen
   
  Nederlanders en Vlamingen die naar een ander land emigreren, blijven vasthouden aan hun eigen taal en cultuur. Dat blijkt uit de allereerste wereldwijde inventarisatie van het behoud of verlies van de Nederlandse taal, cultuur en identiteit. De inventarisatie is uitgevoerd door het Meertens Instituut in opdracht van de Taalunie. De bevinding is opvallend, omdat uit eerder onderzoek was gebleken dat Nederlanders en Vlamingen die in de vorige eeuw naar Canada of Australië waren vertrokken, vaak hun taal snel opgaven. Read more...
 • 31 October 2019

  KNAW brengt advies uit over een sterkere positie van de Neerlandistiek

  PUBLICATIEDATUM
  31 October 2019

  Op verzoek van de minister van OCW heeft de KNAW een advies uitgebracht over de situatie bij de universitaire opleidingen Nederlandse Taal en Cultuur. Het advies werd geschreven door een commissie onder voorzitterschap van Lex Heerma van Voss (Huygens ING en Universiteit Utrecht). Marc van Oostendorp (Meertens Instituut en Radboud Universiteit) maakte ook deel uit van de commissie. 

  Read more...