• 15 November 2019

  Geƫmigreerde Nederlanders en Vlamingen houden vast aan eigen taal en cultuur

  PUBLICATIEDATUM
  15 November 2019
  Eerste wereldwijde onderzoek naar Nederlandse taal, cultuur en identiteit onder geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen
   
  Nederlanders en Vlamingen die naar een ander land emigreren, blijven vasthouden aan hun eigen taal en cultuur. Dat blijkt uit de allereerste wereldwijde inventarisatie van het behoud of verlies van de Nederlandse taal, cultuur en identiteit. De inventarisatie is uitgevoerd door het Meertens Instituut in opdracht van de Taalunie. De bevinding is opvallend, omdat uit eerder onderzoek was gebleken dat Nederlanders en Vlamingen die in de vorige eeuw naar Canada of Australië waren vertrokken, vaak hun taal snel opgaven.
   
  Geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen onderhouden de band met het thuisland dankzij communicatiemiddelen in het Nederlands, zoals sociale media en Skype, online kranten, digitale televisie en Nederlandstalig onderwijs. Zij zouden meer advies willen hebben over hoe ze hun kinderen ook Nederlands kunnen blijven leren.
   
  De belangrijkste conclusies op een rij:
 • 12 November 2019

  Nieuwsbrief november 2019

  PUBLICATIEDATUM
  12 November 2019

  In de nieuwsbrief van november een interview met Peter Jan Margry en Diedrik van der Wal over Dirk Jan van der Ven (1891-1973), pionier in het etnografisch onderzoek naar de Nederlandse volkscultuur. Op 21 november wordt er op het Meertens Instituut een lezingenmiddag aan hem gewijd, ter afsluiting van een project waarbij de papieren nalatenschap van Van der Ven toegankelijk is gemaakt. Verder aandacht voor drie publicaties: het KNAW-rapport over de positie van het Nederlands, een boek over Maartje Draak wiens sprookjesboeken in beheer zijn van het Meertens Instituut, en een nog te verschijnen boek van Nicoline van der Sijs over 15 eeuwen Nederlands. De Vraag van de Maand gaat over de manier waarop de computer getraind kan worden om broodjeaapverhalen te categoriseren. 

  foto: Collectie Van der Ven, Meertens Instituut

 • 23 October 2019

  Nieuwsbrief oktober 2019

  PUBLICATIEDATUM
  23 October 2019

  In de nieuwsbrief van oktober worden de resultaten van het onderzoek Staat van het Nederlands 2018 uitvoerig belicht door onderzoeker Kathy Rys. In deze tweede grootschalige enquête werd ook Suriname meegenomen, en was er extra aandacht voor kennis en gebruik van dialect en andere regionale talen. Verder in de nieuwsbrief meer informatie over de lezingenmiddag over Dirk Jan van der Ven die in november plaatsvindt. De Vraag van de Maand gaat over het bureau van directeur PJ Meertens, beter bekend uit de romancyclus Het Bureau, dat gerestaureerd dient te worden. Wat is eigenlijk de betekenis van dit meubel en wat gaat er nu verder mee gebeuren?

  foto: Elise 't Hart

 • 31 October 2019

  KNAW brengt advies uit over een sterkere positie van de Neerlandistiek

  PUBLICATIEDATUM
  31 October 2019

  Op verzoek van de minister van OCW heeft de KNAW een advies uitgebracht over de situatie bij de universitaire opleidingen Nederlandse Taal en Cultuur. Het advies werd geschreven door een commissie onder voorzitterschap van Lex Heerma van Voss (Huygens ING en Universiteit Utrecht). Marc van Oostendorp (Meertens Instituut en Radboud Universiteit) maakte ook deel uit van de commissie. 

  Read more...
 • 14 October 2019

  E-data & Research oktober 2019 verschenen

  PUBLICATIEDATUM
  14 October 2019

  Lees alles over het delen en hergebruiken van data in de nieuwste E-data & Research. Met in dit nummer onder andere aandacht voor een grootschalig onderzoek naar zeventiende-eeuwse kranten (door Nicoline van der Sijs), Dutch Prize Papers (Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis) en een interview met 'jong talent' Peter van Kranenburg (Meertens Instituut).

  Read more...