Page 5 of 11

 • 05 September 2018

  Onderzoek zonder Facebook

  PUBLICATIEDATUM
  05 September 2018

  Geïnspireerd door het recente project ‘Vertrokken Nederlands’, waarbij de taal van Nederlandse emigranten centraal staat, schreef collectiemanager Douwe Zeldenrust voor Neerlandistiek een bijdrage over vergelijkbaar onderzoek aan het Meertens Instituut in de jaren 60 van de vorige eeuw. Toen deed dialectologe Jo Daan onderzoek naar resten Nederlands in de Verenigde Staten. Hoe voerde zij het onderzoek uit, zonder dat zij de beschikking had over de digitale technieken van tegenwoordig of sociale media als Facebook? Zeldenrust beschrijft de geschiedenis van een bijzondere collectie van het Meertens Instituut aan de hand van tien vragen.

  Foto: Jo Daan (rechts) in Amerika (1966). Op de voorgrond staat een van de audioapparaten die Jo Daan gebruikte.

 • 29 August 2018

  Koning bezoekt het Humanities Cluster en het NIAS van de KNAW

  PUBLICATIEDATUM
  29 August 2018

  Zijne Majesteit de koning heeft op woensdag 29 augustus 2018 een bezoek gebracht aan vier vooraanstaande onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 

  Het werkbezoek begon bij het Humanities Cluster. Daar werd de koning welkom geheten door Wim van Saarloos, president van de KNAW en de directeuren van het cluster. Na een kort onderhoud wandelde de koning met het gezelschap door het Spinhuis. Eeuwen geleden was dit een plek waar arme en bedelende vrouwen werden opgesloten om te naaien en spinnen. Tegenwoordig is het een moderne werkplek voor wetenschappers en ondersteunend personeel. De koning ging er met enkele wetenschappers in gesprek over moderne, vaak digitale, methoden en technieken om eeuwenoude onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.

  Read more...
 • 01 August 2018

  Meertens Instituut laat informatie over dialectgebruik en volksgebruiken digitaliseren door vrijwilligers

  PUBLICATIEDATUM
  01 August 2018

  Op 9 juli is een nieuw project ‘Meertens-vragenlijsten Taal en Cultuur (1931-2005)’ gestart op  het crowdsourcingplatform VeleHanden. Het doel van het project is de antwoorden op de vragenlijsten van  het Meertens Instituut te ontsluiten. Die vragenlijsten bevatten informatie over dialectgebruik, volksgebruiken en namen in Nederland en Vlaanderen vanaf 1931.

  Al sinds 2012 maakt het Meertens Instituut dankbaar gebruik van de enthousiaste inzet van vrijwilligers die helpen met het toegankelijk maken van de beroemde vragenlijsten van het Meertens Instituut. Vanwege de belangrijke resultaten die al beschikbaar zijn gekomen, wordt dit werk nu voortgezet via het platform VeleHanden. VeleHanden is een website waar archieven en musea hun gedigitaliseerde collecties ter ontsluiting aanbieden aan het grote publiek. Het Meertens Instituut doet nu voor het eerst ook een beroep op dit platform.

  Read more...
 • 02 August 2018

  Oproep aan geƫmigreerde Nederlanders en Vlamingen

  PUBLICATIEDATUM
  02 August 2018
  In onze nieuwsbrief van juni 2018 besteedden we aandacht aan Vertrokken Nederlands, het grootschalige onderzoek dat Nicoline van der Sijs van het Meertens Instituut gaat uitvoeren naar de taal van Nederlandse emigranten.
   
  Inmiddels hebben we, in samenwerking met de Nederlandse Taalunie, een enquête opgesteld voor alle geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen, en voor iedereen die afstamt van Nederlandse of Vlaamse emigranten. Het doel van de enquête is om in kaart te brengen waar moedertaalsprekers van het Nederlands of een in Nederland of Vlaanderen gesproken dialect danwel regionale taal verspreid over de wereld wonen; in welke situaties zij hun moedertaal gebruiken; en of en hoe ze hun moedertaal doorgeven aan de volgende generatie.
 • 30 July 2018

  Nederlandse tradities door het oog van Rosa Verhoeve (1959-2018)

  PUBLICATIEDATUM
  30 July 2018

  Onlangs hebben wij met droefheid kennisgenomen van het overlijden van Rosa Verhoeve op 27 juni 2018.

  Rosa Verhoeve volgde de opleiding beeldhouwkunst aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Haar passie en beroep zou echter fotografie worden. Niettemin hebben haar documentaire foto’s vaak ook een gebeeldhouwd, artistiek karakter, zozeer probeerde ze haar onderwerpen op een andere manier, ‘van binnenuit’ in beeld te brengen. In het kader van het onderzoeksproject 'Dutch Rituals. Hedendaagse kalenderfeesten in Nederland' dat in 1998 aan het Meertens Instituut startte, was ze gevraagd om ‘typische’ Nederlandse tradities in beeld te brengen. Van het draaksteken, driekoningenzingen tot het Rotterdams Zomercarnaval. Een deel van de foto’s werd materieel aangekocht en siert sindsdien een aantal kamers van het instituut. Niet alleen fotografeerde ze traditionele cultuur in Nederland, ze ontving een van de prijzen verbonden aan de Zilveren Camera Award 2005 voor haar reportage over drie Ethiopische jeugdcircussen. Als eerbetoon aan Rosa geven wij hier een selectie uit het werk dat ze voor ons maakte.

  Foto door Rosa Verhoeven. De auteursrechten op deze foto berusten bij de Stichting Dutch Rituals.