Louis Peter Grijp-lezing over negentiende-eeuwse luistercultuur door Thomas Delpeut

Date
10 May 2019
Time:
15:30
Place:
Universiteitsbibliotheek, Utrecht

Het programmeren van een concert is niet alleen een complexe muzikale, maar ook altijd een sociale aangelegenheid. Dikwijls botsen idealistische ambities van concertorganisatoren en muziekcritici met commerciële belangen en met uiteenlopende verwachtingen van een divers luisterpubliek. In deze vierde Louis Peter Grijp-lezing met de titel Belangwekkend tot het einde? Concertprogrammering en luistercultuur in het negentiende-eeuwse muziekleven bespreekt Thomas Delpeut strategieën van programmeurs in het negentiende-eeuwse Nederlandse muziekleven om het gedrag van concertbezoekers te beïnvloeden en deze aandachtig, esthetisch geïnformeerd te leren luisteren.

De repertoirekeuzes, de opbouw van de programma’s, de stilistische afstemming van de uitgevoerde muziek en het programmablaadje zelf: alle waren middelen om luisterervaringen te reguleren. Het zal blijken dat de ontwikkeling van de ‘klassieke’ muziekcultuur niet is te begrijpen zonder deze achterliggende processen te doorgronden. De lezing zal eindigen met een reflectie op mogelijke inzichten die we hieraan kunnen ontlenen voor hedendaagse historiserende uitvoeringspraktijken en voor toekomstige uitdagingen van onze concertcultuur.

Jaarlijkse lezing
 

De Louis Peter Grijp-lezing is een jaarlijks evenement dat wordt georganiseerd ter nagedachtenis van de in 2016 overleden onderzoeker Louis Grijp, die internationale bekendheid verwierf als onderzoeker naar Nederlandse lied- en muziekcultuur en als musicus in het gezelschap Camerata Trajectina. De lezing wordt jaarlijks op, of omtrent de dag van het Nederlandse Lied - 10 mei, de dag waarop in 1932 het Wilhelmus het Nederlandse volkslied werd - uitgesproken door een excellent onderzoeker op liedgebied.