Jaarverslag 2010 Meertens Instituut

Colofon

Eindredactie Femke Niehof
Techniek Jan Pieter Kunst
Fotografie Mathilde Jansen, Femke Niehof en Irene Stengs
Vormgeving Gebaseerd op folder vormgegeven door Ineke Meijer


Het copyright van deze site berust bij Meertens Instituut (KNAW), maart 2011

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


     
      foto Kaartenbak op het Meertens Instituut, Femke Niehof