The Meertens Institute aims to store all (digital) research data sustainably and to make the metadata and data publicly accessible. The collection department initiates and manages projects in order to reach these goals. An overview of current projects can be found here. For more information about the projects you can send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de collecties van het Meertens Instituut

  Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Dat geldt ook voor de collecties van het Meertens instituut. In samenwerking met de andere instituten van het Humanities Cluster en de KNAW zullen, voor zover nodig, de aanpassingen volgen om de collecties van het Meertens Instituut voldoen aan de AVG.

  Curatie van de Audiocollecties van het Meertens Instituut (CAMI)

  Het Meertens Instituut bezit een omvangrijke audiocollectie van in totaal meer dan 6000 uur. Het gaat in de opnames vooral om dialecten, verhalen en liederen. De collecties zijn gedigitaliseerd en via de Nederlandse Dialectenbank en de Liederenbank is 1000 uur online beschikbaar. Het werk aan de collecties is echter nog niet af: de volgende stap is om de collecties conform de eisen van de KNAW ‘Findable’, ‘Accessible’, ‘Interoperable’ en ‘Reusable’ (FAIR) beschikbaar te stellen. In dat kader is een nieuw project gestart, met als naam: Curatie van de Audiocollecties van het Meertens Instituut (CAMI). Daarin wordt onder andere de relatie tussen de audiocollecties en de papieren collecties of de andere digitale collecties uitgezocht. Ook zullen de juiste licenties en de juridische beperkingen (zoals restricties betreffende de recent ingevoerde Algemene Verordening Gegevensbescherming) worden meegenomen.

  Overzicht digitale vragenlijsten

  Als vervolg op het overzicht van de volkskundige vragenlijsten 58-73 (1989-2004) uit 2021, wordt in 2022 een overzicht van de digitale vragenlijsten gemaakt (2005-heden).

  Vervanging collectiemanagementsysteem en e-depot

  Het huidige collectiemanagementsysteem en e-depot zijn aan het einde van hun levenscyclus. In samenwerking met HuC-partners IISG en Huygens ING zal in 2022 een pilot worden opgestart om het collectiemanagementsysteem en het e-depot te vervangen.