Articles

Algemeen

De Nederlandse etnologie richt zich op het beschrijven en interpreteren van de culturele categorieën die het dagelijks handelen van mensen vorm geven en tegelijkertijd daarin vormgegeven worden. Niet alleen de cultuurverschijnselen zelf, maar ook de processen van toeëigening en betekenisgeving vormen het uitganspunt van het etnologisch onderzoek. De sociale en geografische verspreiding van de bestudeerde objecten is daarbij een belangrijk gegeven. Het etnologisch onderzoek aan het Meertens Instituut richt zich primair op contemporaine verschijnselen en kent de volgende aandachtsgebeiden: Feest en Ritueel, Religieuze Cultuur, Materiële Cultuur en Orale Cultuur.

Het doel van het etnologisch onderzoek op het Meertens Instituut is inzicht te verwerven in de maatschappelijke betekenis van cultuurverschijnselen in de Nederlandse samenleving. Daartoe wordt de verscheidenheid van het dagelijks leven in kaart gebracht en opkomende, resistente ('tradities') en verdwijnende cultuurelementen en hun samenhang onderzocht. Het gaat hierbij vaak om ogenschijnlijk triviale processen van betekenisgeving die in hun brede verschijningsvorm niettemin belangrijke effecten voor de samenleving met zich mee kunnen brengen.

De etnologie wil cultuurverschijnselen in de Nederlandse samenleving via diachroon en synchroon onderzoek benoemen en beschrijven en vervolgens in hun samenhang begrijpen en verklaren, en met de resultaten daarvan - de etnologische cultuuranalyse - in algemene zin een bijdrage leveren aan het inzicht in sociale communicatiesystemen en culturele ontwikkelingsprocessen. Het onderzoek richt zich daarbij ook op de betekenis en de toeëigening van cultuurverschijnselen in een multiculturele context.

 • Journal: Quotidian Journal for the Study of Everyday Life

  Quotidian is an interdisciplinary, peer-reviewed journal, focused on the study of everyday life. It promotes the study of culture as a lived experience. The journal features theoretical, empirical and historical research on a broad range of cultural practices, such as: rituals, festivities, group cultures, popular culture, events, material culture and folklore. Allthough the journal is rooted in the Dutch academy, Quotidian welcomes submissions from all over Europe.

  Quotidan is available electronically on Amsterdam University Press, and can be visited online at www.quotidian.nl. The journal is made possible by a donation from the Meertens Institute, part of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. Its editors are: Sophie Elpers, Maartje Hoogsteyns, Stijn Reijnders ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ).

  Call for papers


  For the first number of Quotidian, papers are invited on topics which appear relevant to the overall aim of the journal: the study of everyday life. Allthough the journal is rooted in the Dutch academy, Quotidian welcomes submissions from all over Europe. Papers are welcome from a range of different disciplines, including, but not limited to, ethnology, folklore studies, history, cultural studies, media studies and archeology.

  Papers, between 5000 and 8000 words, in English or Dutch should be sent to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it by 15 May 2009. For style of referencing please contact us. All articles will be peer-reviewed by at least two anonymous reviewers. We are looking forward to your contributions. Please note: Quotidian is also inviting reviewers.