Soundbites omvat meer dan duizend uur aan geluidsmateriaal.