Wederopbouwboerderijen in Nederland

Kaarten

Uit de databank ‘Wederopbouwboerderijen in Nederland’ kunnen kaarten gegenereerd worden met betrekking tot het minimumaantal nieuw geplande wederopbouwboerderijen per gemeente in een bepaald jaar of een bepaalde periode.
Hier kaarten over de perioden 1940-1945 (de wederopbouw van de verwoestingen in de eerste oorlogsjaren), 1946-1950 (de wederopbouw van de verwoestingen in de laatste oorlogsjaren waarbij het streekgebonden bouwen prioriteit had), 1951-1955 (de wederopbouw waarbij nieuwe bouwvormen werden gepromoot) en 1940-1955 (totaal).

1940-1945

1946-1950

1951-1960

Totaal