Home

Veenendaal

Utrecht

11. En Hij zee: Je hè un man die het twee zòòns.

12. De jongste van hun zee teuge zun vaoder: Vaoder, geeme mijn porssie van die goedere van de femilie waor ik recht op hè / het. En hij verdeilde de boel tussen hun beichies.

13. En un paor daoge laoter verkocht de jongste zòòn alles wat ie ha gehad en ging naor een laand veer weg, waor die alles opmaokte an onnòdige dinge.

14. Toen hij alles dur deurheen gejaogd had, kwam dur in dat laand un zwaore hongersnòòd en hij begon gebrek te lije.

15. En hij trok dur op uit en klaampte zich vast an een van die minse van dat laand en die stuurde um naor ut veld om zun vaarrekes te hoede.

16. En hij begeerde z’n buik te vulle mit de schelle, die de vaarrekes vrate, maor er was dur gien een die ze an um gaf.

17. Hij dach bij zun eige: Die daglòòners van mun vaoder hebbe bròòd zat en ik verrek hier van de honger.

18. Ik zal us op gaon staon en naor mun vaoder gaon en teuge um zegge: Vaoder, ik hè gezondugd tege dun hemel en voor u,

19. ik bin ut nie waordig meer u zòòn te zijn; ik wouw weer gewoon komme waarreke net as de daglòòners.

20. En hij sting op en ging terug naor zun vaoder toe. En toen hij nog veer weg was, zag zun vaoder um an komme en die kreeg meelij. En hij kwam naor um toe, viel um om zun nek en gaf um een pakkerd.

21. En de zòòn zei tegen um: Vaoder, ik hè gezondugd tege dun hemel en voor u, ik bin nie meer waordig u zòòn te hete.

22. Maor de vaoder zee tege de knechts: Haol us gauw ut beste paak en trek ut um an en schuif hum un ring om zun vinger en geef um schoene an zun voete.

23. En gaot ut gemeste kaalluf haole en slaacht um en laote we d’r een mooi feest van maoke mit ete en drinke,

24. want mun zòòn hier was dòòd, maor nouw istie weer levendug, hij was verlore en is weer trug gevonde. En ze begonne feest te viere.

25. Zun ouwste zòòn was op ut laand, en toen die dich bij huis kwam, hoorde die meziek en daans.

26. En hij riep een van de knechts bij um en vroeg um, wat dur an de haand was.

27. Die zee tege um: U breur is terug gekomme en u voader het ut gemeste kaalluf loate slaachte, umdat ie um gezond en wel terug het gekrege.

28. Maor hij wier vinnig en wouw nie naor binne gaon. Toen kwam zun vaoder naor buite en praotte op um in.

29. Maor hij antwoordde en zei tegen zun vaoder: Zie, heel veul jaor hek al veur je gewaarkt en nòòt hek mun eige tege / teuge je verzet, maor mij hèje nog nòòt un geitebokkie gegeve, om met mun kammeraode feest te kunne viere.

30. Maor nou die zòòn van je terug is gekomme, die al wat je had het opgemaokt an slechte wijve, hij je vur hum ut gemeste kaalluf laote slaachte.

31. Maor hij zei tegen um: Jochie, jij bin altèd bij me en alles wak het behoort ok an jou.

32. Kom, we moste feest gaon viere en blij weze, want je breur hierzo was dòòd, maor is weer levendug geworde, hij was verlore en is weer gevonde.