Home

Utrecht

Utrecht

11. En Hij zee•: Je had 'n mân die had twee zoans.

12. De jongste van hun zee teuge ze vaode: Gee-me assjieblief me porsie van de è[r]fenis waor-ik rech op het. En die ouwe vedeelde de boel tusse hun tweechies.

13. En 'n paor daoge naoderhŒnd vekach de jongste alles wat-tie had en gong naor 'n lŒnd vè weg-waor-die alles de doo[r]hi:njoeg en waor-die 'n lèkke leventsjie had.

14. Toe die nao 'n paossjie niks as ze klere ove[r]had, kree-je 'n zwaore hòngesnoad daorzo en mos-tie ze ete gaon opsjchoa•e.

15. En hij trok d'r op ui[w]t en maokte n't i:n van die ballebòffe die lŒnd hadde lastig en die stuu[r]de n'm naor 't veld om ze varrekes te heu•e.

16. En om toch wat ete te hebbe wou-die de sjchèlle, die de varrekes atte, wel op ze bo[r]d, maor d'r was d'r gi:ni:n die ze n'm gaf.

17. Toe ging-tie bij ze eige naodenke en zee: de dagloane[r]s van me vaode hebbe broad zàt en ik staot hier te verrekke van de honge.

18. Ik zal opstaon en nao[r] me vaode gaon en teuge n'm zegge: vaode, ik het gezondig teuge de hemel en voor u,

19. ik ben't nie mee[r] waord u zoan te hete; ik wou weer gewoan komme werreke net zoas de dagloane[r]s.

20. En hij stonop en kee[r]de nao[r] ze vaode trug. En toe die nag 'n eeuwig stuk mos lope, zag ze vaoder 'm al en die wou 'm uit de arremoei hellepe. En hij kwam naor 'm toe, viel 'm om ze nèk en gaf 'm 'n kussjie.

21. En de zoan zee teuge n'm: Vaode, ik het gezondig tege de hemel en voor u, ik ben't nie mee[r] waord u zoan te hete.

22. Maor de vaode zee teuge ze knechs: haolt 's gauw 't beste pâk en trek 'm 't an en sjchuif 'm 'n ring an ze vinge en geef 'm sjchoene an ze voete.

23. En gaot 't gemeste kallef haole en slach't, en laote we n'n moai fees met ete en drinke houwe,

24. want me zoan hierzo was doad en is weer leventig, hij was verlore en is truggevonde. En hun begonne fees te viere.

25. Ze oudste zoon was op't lŒnd en toe die dich bij hui[w]s[j] was hoorde-nie danze-an't meziek maoke waore en an't dŒnse waore.

26. En hij liet i:n van ze knechies bij 'm komme en vroeg wat-ter an de hŒnd was.

27. Die zee teuge n'm: U broer is truggekomme en u vaode heb't gemeste kallef laote slachte omdan hem zoan gezond en wel trug is.

28. Maor hij wier kwaod en wou nie binnekome. Toe kwam ze vaode na bui[w]te en die wou'm mee na binne hebbe.

29. mao[r] hij gaf antwoo[r]d en zee teuge ze vaode: Hoeveel jao[r] bè-je me baos niegewees en ik heb me eige noait tege je vezèt, maor mij heb-bie noait gi:n geitebokkie gegeve om met me kammeraode fees te kenne viere.

30. maor nou die joa va-je truggekomme-nis die alles wat-tie had v[oo]ral an de sjlechte wij[•]ve het opgemaok, heb-bie voo[r] hem 't gemeste kallef van ons laote slachte.

31. Maor ze vaoder zee teuge n'm: jachie, jij ben alted in me hart gewees, waor, en alles wa va mijn is is ook va jou[w].

32. We moste fees gaon viere en gaon lache, want je broer hierzo was doad en is weer leventig, hij was velore en is gevonde.

Notes of the translator

Tussen [] geplaatste letters zijn vaak niet duidelijk te horen.

De accent graves geven scherpte en ook nadruk aan a, e en o.

De oa wordt ongeveer uitgesproken als de oo in boor. Een Πwordt ongeveer uitgesproken als aae.

De i: wordt uitgesproken als een lange i (zoals in het Ned. meer), gevolgd door een lichte j.

De j in sjch wordt licht uitgesproken.

De woorden teuge en tege worden door elkaar gebruikt.

11. zee•: vaak uitgesproken als zee (dus zonder verglijding).

had: de a zit tussen 'afgebeten' en â (aa) in.

mân: a in man wordt meestal duidelijk aa.

12. assjieblief: a klinkt 'afgebeten'

tweechies: ook beichies of beië is mogelijk.

13. vekach: de a nadert de o.

had: zie 11.

gong: wordt langzaamaan verdrongen door ging (zie ook vs. 17).

de: de wordt uitgesproken in plaats van d'r.

14. as: zie 12.

opsjchoa•e: schooien om aan eten te komen.

15. hadde : zie 11.

gaf: a zit tussen 'afgebeten' en a (aa) in.

17 .staot: in plaats hiervan zou staoi gezegd kunnen worden.

20. nag: de a nadert de o.

gaf: zie 16.

21. pâk: a in pak wordt meestal duidelijk aa.

23. slacht: wordt soms, en in ieder geval bij nadruk, als sjlacht

uitgesproken.

24. want: dit wordt meer gehoord dan went.

25. danze-an't: dat ze aan 't, ook wel: danneze-an't.

27. omdan: omdat.

29: gaf: zie 16.

30. joa: jongen.

31.jachie: de a nadert de o.

32. want: zie 24.

Notes of the editor

Kloeke code: E 192

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 72

To be found in 1874 dialecticon vol.I, p. 352-356 (see also p. 356-358)

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Utrecht

This dialect is a representative of the region: Utrecht

De nieuwe Winkler