Home

Urk

Flevoland

11. In IJ zeen: Er was een man die twie zuuns adde.

12. De jóngste van die beien zeen tugen z'n vader: Taote, gief m'n et part van oens bezit, dat mij toekomt. In ij verdielde z'n bezit onger d'rlui.

13. In niet zovuul teed laoter verkocht de jongste zuun alles in ging op reaze nor een vaar laand, waor ie al wat ie adde er duur joeg in een leven van overdaod.

14. Toen hij er alles duur ebrocht adde, kwam er een zwaore óngersnood in dat laand in begón ie gebrek te lijen.

15. In ij trók er op eut in dróng 'm op an iene van de brgers van dat laand in die stuurde 'm nor z'n laand om er op de varkens te passen.

16. In ij wou graag z'n buk vol eten van de skellen die de varkens kriegen, maar er was gien iene die ze 'm gaf.

17. Toe kwam ie tot 'mzelf in zeen: Oevuul knechtsen van m'n vaoder eawen brood in overvloed in ik vergoon ier van d'ónger.

18. Ik zal opstoon in nor m'n vader goon, in tugen 'm zeggen: Taote, ik eaw ezundigd tugen d'emel in tugen joe,

19. ik bin 't niet meer waard je zuun eneumd te wórren, maak m'n maar gelik an iene van je knechtsen.

20. In ij sting op in keerde nor z'n vader terógge. In toe ie nog een stók bij 'm verdeen was, toe zag z'n vader em al in krieg arg vuul miedelijen mit 'm. In ij liep op 'm an, vul 'm om z'n aals in poeste 'm.

21. In de zuun zeen tugen 'm: taote, ik eaw ezundigd tugen d'emel in tugen joe, ik bin 't niet meer waard je zuun eneumd te wórren.

22. Maar de vader zeen tugen z'n knechtsen: bring ier gaauw de beste klieren in trek ze 'm an in doen 'm een ring an z'n aand in skoenen an z'n bienen.

23. In aol et vetgemeste kalf in slacht et, in lotten w'een fiestmaol ouwen.

24. Want m'n zuun ier was dood in is wier levend ewórren, ij was verleuren in is evoenden. In ze begónnen fiest te vieren.

25. Z'n ouwste zuun was op 't laand in toe ie vlakbij eus was oord'ie meziek in gedans.

26. In ij riep iene van de knechtsen in vroeg wat er goonde was.

27. Die zeen tugen 'm: je bruur is teus ekeumen in je vader èt et vetgemeste kalf lotten slachten, omdat ie 'm gezoend in wel terógg' ekriegen èt.

28. Maar ij wórde kwaod in wou niet in eus goon. Toe kwam z'n vader nor beuten in dróng er bij 'm op an (om in eus te koemen).

29. Maar ij gaf z'n vader as antwoord: Kiek er's ier, ik bin nou al zovuul jaoren in je dienst in nooit eaw ik wat edoon dat tugen je gebod inging, maar j'eawen mij nooit een geitebukkien egeven om er's mit m'n maos fiest te kunnen vieren.

30. Maar nou die zuun van je terógg' ekeumen is, die er je bezit mit slechte vrouwen duur ejoegen èt, nou ei je vór um 't gemeste kalf lotten slachten.

31. Maar ij zeen tugen 'm: Keend, jie binnen toch altoos bij m'n, in alles wat ik eaw is toch van joe.

32. We mózzen wel fiest vieren in blede wezen, want je bruur ier was dood in is wier levend ewórren, ij was verleuren in is evoenden.

Notes of the translator.

Andere mogelijke vertalingen, en opmerkingen.

11. Er was er es iene die twie jonge(n)s adde.

12. De jongste van die twie

I.p.v. vader altijd taote (ouderwets), of geen taote meer en altijd vader.

13. In een posien laoter..... verkocht: oude mensen zeggen nog verkoft

17 I.p.v. knech(t)sen: knechten of arrebeiers (knechtsen is al wat ouderwets)

24. fiest: oudere mensen zeggen nog wel fienst.

26. wat er an d'aand was

27. is terógg' ekeumen, is wier ekeumen.

29. maos: maats, vrienden

31. altees

32. leve(n)d is in ons dialect meestal levendig (levendige vis)

Op Urk maken we nog onderscheid tussen de o van hok en die van bók (van het oude leesplankje).

We hebben ook een korte en een lange ie (N.B. de diacritische tekens moeten nog aangebracht worden, HSch.). Vb: ik kiek niet, want zie kiek gister ok niet 'ik kijk niet, want zij keek gister ook niet'.

Notes of the editor

Kloeke code: F 77

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 107

To be found in 1874 dialecticon vol. II, p. 51-57

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Urk

This dialect is a representative of the region: Urk

De nieuwe Winkler