Home

Uddel

Gelderland

11. En hie zei: Un meens had twee jonges.

12. De jongs'n van dee twee zei tegen z'n vaor: Vao, geef mien ut part van wat we he'n, dat mie toekump. En hie verdeil'n dat onder hullie.

13. Een paor daag'n laoter maak'n de jongste jonge alles te gelde en gung vort nur een veer laand, waor hie alles wat hie had dur deur broch deur veuls te riekeluk te leef'n.

14. Toe hie alles dur deur e'broch had, kwam der un zwaore hongersnood over dat laand en hie begon gebrek te lieën.

15. En hie truk tur op uut en drung z'n eigen op an een burgerman van dat laand en dee jeug 'm nur ut vuld um de vaarke's te heuj'n.

16. En hie wou grig z'n buuk vull'n mit de schellen, dee de vaarke's vratten, mer gien meens gaf z'um.

17. Toen kwam hie tot z'n eigen en zei: hoeveul dagloners van mien vao hen brood bie de bann'n en ik kom um van de honger.

18. Ik zal opstaon en nao m'n vao gaan, en 'k zal tegen 'm zjeigen: vao, ik het ezondig teeg'n de hemel en tegen joe.

19. ik bin nie me'r weerd um joe jonge te wees'n; stel mie geliek mit één van joe dagloners.

20. En hie stung op en gung weer nur z'n vao. En toe hie nog lange niet der was, zag zun vao hum a en kreeg medeliejen met um. En hie leup op um a 'n vuil um um de hals en kust'n um.

21. En de jonge zei teeg'n um: Vao, ik het ezondig teeg'n de hemel en teeg'n joe, ik bin niet meir weird um joe jonge te wees'n.

22. Mer de vao zei teeg'n z'n knech'n: Breng rap het goeie grei hier en trek um dat an en doe um een ring an z'n haand en schoen'n an z'n voet'n.

23. En haol et gemeste kallef en slach ut, en laot'n we un feesmaol he'n.

24. want mien junge hier was dood en is weer levend ewurd'n hie was verleur'n en is evund'n.

25. Z'n oudste jonge was op et laand en toe hie dich bie huus kwam heurd'n hie muziek en daans'n.

26. En hie reup één van de knech's bie um en vreug, wat of ter te doe'n was.

27. Dee zei teeg'n um: joe breur is weer ekomm'n en joe vao heet het gemeste kallef laote slach'n, umdat hie um gezond en wel weer heet.

28. Mer hie wurn ondeugende en wou niet nur binn'n gaon. Toe'n kwam z'n vao nur buut'n en drung bie um an.

29. Mer hie zei teeg'n z'n vao: Kiek, zoveule jaar'n bin'k a in joe diens en nooit he't 'k joe gebod overtreej'n, mer mie he je nog nooit een geitebokjen egeef'n um mit mien kameraaj'n fees te vier'n.

30. Mer noe dee aandere jonge van joe ekomm'n is, dee joe goed heet opemaak mit slechte wief'n he je veur hum het gemeste kallef laot'n slach'n.

31. Mer hie zei tegen um; Kiend, jie bin altied bie mien en al ut miene is het joewe.

32. Wule mos'n feesvier'n en schik hen, waant joe breur hier was dood en hie is levend ewurd'n, hie was verleur'n en is evund'n.

Notes of the translator

11. Meens; klinkt als mees.

Jonges; zonen wordt eigenlijk nooit gezegd, altijd jonges.

12. Vaor; 'vader' is meestal vao of vaor, of ook wel vort.

13. Deur broch; 'verkwisten' is verkwiezen, maar meestal wordt gezegd alles er door brengen.

28. En wou niet nur binn'n gaon; ook is mogelijk mer wilde nie et huus in gaon.

Notes of the editor

Kloeke code: F 127

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 64

To be found in 1874 dialecticon vol.I, p. 325-329

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Uddel

This dialect is a representative of the region: Veluwe

De nieuwe Winkler