Home

Texel

Noord-Holland

11. En hee zei: D'r had er iên twie zeune.

12. De jongste fan hullie sei teuge sien vader: Vader, geef mee het déél fan ôns fermoge weer ik recht op hèèw. En hee ferdéélde het bezit onder hullie.

13. Een dag of wat later sette de jongste zeun alles om in geld en ging op reis naar een vòòrt lând, weer-ie sien fermoge ferkwistte in een leve fan overdaad.

14. Toen-ie alles er deurjaagd had, kwam er een swere hongersnóód over dat lând en het begon hem an alles te mekeere.

15. En hee ging er op uut, en drong sien eige op bee iên fan de burgers fan dat lând en die stuurde-n-em het lând in om op de farrekes te passe.

16. En hee had ferskrikkelijk ferlangst om sien buuk te vulle met de skille die de farrekes atte, maar gien mêns gaf ze-n-em.

17.Toen-ie een tiedje in sien eige had sitte prakkezere, seide-n-ie bei sien eige: Hoevel knechte fan mien vader hèèwwe sat genog bróód, en ik sit hier dóód te ferhongere.

18. Ik zel overend gaan, en naar mien vader gaan en teuge n-em sèège: va, ik heb ferkeerd deen teuge God en teuge jow.

19. ik ben 't niemeer weerd je zeun te weze, maak mee maar gliek an je knechte.

20. En hee ging overend en ging trug naar sien vader. En toen-ie nag vòòrt weg was, sag sien vader hem ankomme en sien gemoed skoot vol. En hee liep hem teuge, fiel hem om sien nek, en soênde-n-em.

21. En de zeun sei teuge-n-em: va, ik heb ferkeerd deen teuge God en teuge jow, ik ben 't nie meer weerd je zeun te weze.

22. Maar de vader sei teuge sien knechte: Breng gauw het beste goeie-goêd hier-natoe en trek het hem an, en doen hem een ring an sien hând en skoene an sien biêne.

23. En haal het opfokte kalf en slacht-em, en laten we een fééstmaal houwe.

24. want mien zeun hiersò, was dóód en is weer levendig worre, hee was ferlore en is fonde. En ze begonne fêêst te fiere.

25. Sien ouwste zeun was op 't lând en toen-ie flak bee huus kwam hoorde-n-ie meziek en dânse.

26. En hee riep iên fan de knechte bee hem en froeg, wat er te doên was.

27. Die sei teuge-n-em: je broer is thuus komme, en je vader heb het opfokte kalf slachte late, omdat-ie hem gezond en wel trug heb.

28. Maar hee werd kwaad en wow niet in huus komme. Toen kwam sien vader na bute en die stond erop, dat-ie in huus komme sow.

29. Maar hij sei teuge sien vader trug: kiek-eris, zovel jaar ben ik al bee jou te werk, en nag nooit heb je mee een lampie geve om feest te fiere met me vriende.

30. Maar nou die zeun van jow thuuskomme is, die je bezit ferbrast heb met slette fan vrouwe, hei-je foor hem het opfokte kalf slachte late.

31. Maar hee sei teuge-n-em: kiend, jee bent altóós bee me, en alles fan mee is ok fan jow.

32. We moste wel fééstfiere en bliêd weze, want je broer hiersò was dóód en is levendig worre, hee was ferlore, en is fonde.

Notes of the translator

Veel Tesselse korte à's klinken ò-achtig (dat wordt bijv. dot); die heb ik niet aangegeven, omdat het er dan zo onleesbaar uitziet.

De éé en de óó zijn de klanken zoals uitgesproken in beer en boor. Deze klanken worden op Tessel veel gehoord, ook zonder dat ze gevolgd worden door een r (féést met de ee van beer, dóód met de oo van boor).

Een wat gerekte klank wordt aangegeven met ^.

1. Iên; 'iemand' en 'niemand' worden (en werden!) niet gebruikt. 'Iemand'

wordt omschreven met iên of d'r iên of een mêns. 'Niemand' is gien mêns.

28. In huus; het woord 'binnen' wordt niet gebruikt.

29. Lampie; 'lammetje'. Ik ben zo vrij geweest 'geitebokje' op z'n Tessels met lampie te vertalen.

Notes of the editor

Kloeke code: A 8

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 101

To be found in 1874 dialecticon vol. II, p.25-29

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Texel

This dialect is a representative of the region: Texel

De nieuwe Winkler