Home

Stramproy

Limburg

11. En hae zagt: Eme haaj twieë zeuns.

12. De jòngste van heur zagt tege ziê(n) vader: Vader, gaef mich 't deîl van oos vermoge det mich toekeûmtj. En hae verdeildje 't bezit ònger heur.

13. En weinig daag later verkocht de jòngste zoôn alles (veur gêldj) en ging op reis noa eî(n) wiêt lândj, woeë hae ziê(n) vermoge verbrasdje in eî(n) laeve van euverdaad.

14. Toen hae d'r alles doorgedreitj haaj kwaam d'r eine groeëte hòngersnoeëd euver det lândj en hae begost ermooj te lieje.

15. En hae trochter op oet en dròng zich op bie ein van de brgers van det lândj en dae steurdje hum noa 't vêldj òm zien verke(s) te heuje.

16. En hae smachdje d'r noa ziene boêk te vulle mèt de sjèlle, die de verke(s) ote, mer neme(s) gaaf ze hum.

17. Toen kwaam hae tot inkieër en zagt: Wievl daagloeëners van miê(n) vader hebbe mieër dan genògt broeëd en ich kom hiê òm vanne hònger.

18. Ich zal opstoân en noa miê(n) vader goân en tege hum zègke: Vader, ich heb zunj gedoân tege de hemel en tege uch.

19. Ich bin neet mieër waêrd eure zoôn te heite; stèl mich geliêk mèt ein van eur daagloeëners.

20. En hae stòng op en ging trk noa zie(n) vader. En toen hae nog wiêt aaf waâs, zaag ziê(n) vader hum en kreeg kompassie. En hae ging hum tege, veel hum òmme hâls en kusdje hum.

21. En de zoôn zagt tege hum: Vader, ich heb zunj gedoân tege de hemel en tege uch, ich bin neet mieër waêrd eure zoôn te heite.

22. mer de vader zagt tege zien slave; Bringtj snêl 't bèste kleîd hiê en dootj 't hum aan en dootj hum eine rînk aan zien hândj en sjoôn aan zien veut.

23. En haaltj 't gemasdje koâf en slachtj 't en loate wae eî(n) fieëstmoâl hoaje.

24. Want miêne zoôn hiê waas doeëd en is weer laevendj gewore, hae waas verlore en is gevònje. En ze begoste fieëst te vere.

25. Ziene oadste zoôn waas op 't lândj en wie hae kort bie hoês kwaam huuërdje hae muziek en dâns.

26. En hae reep ein van de knechte bie zich en vroog watter te doôn waâs.

27. Deze zagt tege hum: Eure broor is gekome en eur vader heet 't gemasdje koâf loate slachte, òmdet hae hum gezoôndj en waal trk heet.

28. Mer hae woord kwoad en woeëj neet binne goân. Toen kwaam ziê(n) vader noa boete en prebeerdje hum euver te hale.

29. Mer hae antwoordje en zagt tege ziê(n) vader: Kiektj ins, zoeëvl joar bin ich al in eure deenst en ich heb eur gebod noeët euvertroje, mer mich hebtj gae noeët eîn geitebkske gegaeve òm mèt mien vrinj fieëst te vere.

30. Mer noê dae zoôn van uch gekome is, dae eur bezit heet opgemaaktj mèt slechte vrouwe, hebtj gae veur hum 't gemasdje koâf loate slachte.

31. Mer hae zagt tege hum: Wècht, dich bèst altiêd bie mich en âl 't mien is auch 'tien.

32. Wae mòtte fieëstvere en blie zeên, want diên broor hiê waas doeëd en is laevendj gewore, hae waas verlore en is gevònje.

Notes of the translator

Een accent circonflex (^) geeft aan dat de klank een zogenaamde sleeptoon heeft. Die klank wordt dan iets langer uitgesproken, iets meer getrokken dan in het Nederlands. In het dialect van Stramproy klinkt de ie van wien duidelijk langer (ietwat overdreven uitgesproken als iehie) dan de ie van pien. Veel van die sleeptonen worden echter wat afgezwakt als ze (midden) in de zin staan en dus wat sneller worden uitgesproken.

Soms staat er achter een woord een letter tussen haakjes. De vorm zónder die letter is dan ouder dan de vorm mét die letter. Neme ('niemand') is dus ouder dan nemes. Oudere mensen in ons dorp gebruiken meer de eerste variant, jongere meer de tweede. In de vertaling zijn beide mogelijheden weergegeven.

11. Hae: de ae klinkt als in het Franse mère (dit geldt voor elke ae in detekst).

Twieë: de ieë klinkt als in het Nederlandse bier.

13. Noa: de oa klinkt als in het Engelse lord.

Woeë: de oeë klinkt als in het Nederlandse boer.

17. Zègke: de gk klinkt als in het Franse garçon.

28. Nao boete: ook is mogelijk de boete in.

Notes of the editor

Kloeke code: L 318

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 56

To be found in 1874 dialecticon vol. I, p. 290-293

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Stamproi

This dialect is a representative of the region: Limburgse Kempen

De nieuwe Winkler