Home

Soest

Utrecht

11. En Hie zee: Iemand had twee zoons.

12. De jongste daorvan zee tegen z'n vaoder: Vaoder geef ming ut part van ons bezit, wat vur ming is.

13. En enkele daogen laoter verkocht de jongste zoon alles en gong naor 'n veer land, waor hie al z'n geld opmoakte deur duur te leven.

14. Toen alles op was, kwam d'r 'n zwaore hongersnood in dat land, en hie begon 't slecht te kriegen.

15. En hie gong zeuken, en gong naor een van de minsen van dat laand, en die stuurde 'm naor 't veld om op z'n varkens te passen.

16. En hie wou z'n buuk vol eten mit de schellen, die de varkens vraoten, maor niemand gaf ze hum.

17. Toen docht ie bie z'n eigen en zee: Hoeveul knechten van m'n vaoder hebben brood zat, en ik gao hier kapot van de honger.

18. Ik gao vort, zal naor m'n vaoder gaon en 'm zeigen: vaoder ik bin helemaol verkeerd eweest vur de hemel en vur joe.

19. Je kan me eigenluk je zoon niet meer noemen, laot me mor een van je daggelders wezen.

20. En hie sting op en gong terug naor z'n vaoder. En in de veerte zag z'n vaoder um ankommen, en die had mit um te doen. En hie liep naor um toe en viel hum om de hals, hie kuste 'm.

21. En de zoon zee tegen um: vaoder ik bin fout eweest tegen de hemel en veur joe, ik bin niet meer wéérd dat je ming je zoon noemt.

22. Maor de vaoder zee tegen z'n knechten: Breng gauw goeie kleren en trek ze hum an, doe 'm een ring an z'n hand, en trek 'm schoenen an.

23. En dan haol je 't vette kalf, slacht 't, en laoten we feest vieren.

24. Want m'n zoon hier was dood en ie is weer levend eworden, hie was vort, en is t'er weer. En ze begonnen te feesten.

25. De oudste zoon was op 't laand en toen die dicht bie huus kwam hoorde nie muziek en dansen.

26. En ie riep een van de knechten en vroeg wat er aan de hand was.

27. En die zee tegen um: je breur is teruggekommen en je vaoder het 't gemeste kalf laoten slachten, omdat hie hum gezond en wel weer terug het.

28. Maor hie wier vinnig en wou niet naor binnen gaon. Toen kwam z'n vaoder naor buten en die gong mit um praoten.

29. Maor hie zee tegen z'n vaoder: heel veul jaoren hek veur joe ewarkt, en noot dee ik wat fout, maor ming hei je noot een geitje egeven om mit ming vrinden te feesten.

30. Maor no je zoon is kommen, die al je bezit het opemaokt mit slechte vrouwen, gao je vur hum 't gemeste kalf slachten.

31. Maor hie zee tegen hum: Jongen, jie bin altoos bie me, en alles wat van ming is, is van joe.

32. We moesten wel feesten en schik hebben, want je breur hier was dood en ie is weer levend eworden, hie was weg en is weer evonden.

Notes of the editor

Kloeke code: E 164

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 71

To be found in 1874 dialecticon vol. I, p. 350-352

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Soest

This dialect is a representative of the region: Noordoost-Utrecht

De nieuwe Winkler