Home

Scheveningen

Zuid-Holland

11. En ij zee: Een zeker man 'a' twie zeuns.

12. De jongste van-d'm zee teuge ze vaeder: Vae, geeft mên 't dêl van ons kappitael, dat vamme-êge is. En 'ij verdêlde de spulle onder zeulie.

13. En een paer daege laeter verkoch de jongste zeun alles en gong op rês naer een vort land, waer die ze kappitael opmaekte in een leve van overdaedeg'êd.

14. Toe die alles op'emaekt 'a', kwam-d'r een zwaere 'ongersnôd in dat land en 'ij begon gebrek te lije.

15. En 'ij trok der op ût en drong z'n êge op an ien van de mense van dat land en die stierde-d'm naer een stik land om de varrekes te 'oede.

16. En 'ij verlangde d'r naer om ze buk te vulle met de schille dieje de varrekes atte, mar gien mens gaf ze an-d'm.

17. Toe kwam die tot z'n-êge en 'ij zee: 'oeveul knechs vamme-vaeder 'ebbe brôd zat en ik komd-'ier omvan d'n-'onger.

18. Ik zel opstaen en naer me vaeder gaen en teuge-d'm zegge: Vae, ik 'eb kwaed 'edaen teuge d'n 'emel en teuge jou,

19. en ik ben 'iet mêr waerdeg om je zeun te weze; maekt mên mar gelik an ien van je knechs.

20. En 'ij sting op en gong brom naer ze vaeder. En toe die nog vort weg was, zag ze vaeder-d'm en wier met ontferreming bewoge. En 'ij liep naer-d'm toe, viel 'm om ze nek en zoende-d'm.

21. En de zeun zee teuge-d'm: vae, ik 'eb kwaed 'edaen teuge-d'n-'emel en teuge jou, ik ben 'iet mêr waerdeg om je zeun te weze.

22. Mar die vaeder zee teuge ze slaeve: langt gauw 'et beste klêd en trekt-'em dat an en doed-'n ring an z'n-'and en schoene an ze voete.

23. En langt-'et gemeste kallef en slacht-'em, en laete me een feestmael 'ouwe,

24. want me zeun 'ier was dôd en die is weer levend 'eworde en 'ij was verloore en is 'evonne. En ze begonne feest te viere.

25. Ze ouwste zeun was op 't land en toe die vlak bij z'n-'ûs kwam 'oorde die meziek en gedans.

26. En 'ij riep ien van de knechs bê-d'm en vroeg, wat-ter loos was.

27. Die zee teuge-d'm: je broer is brom-'ekomme en je vaeder 'êt 'et gemeste kallef laete slachte, omdat-tie-d'm gezond en wel brom-êt.

28. Mar 'ij wier kwaed en wou 'iet naer binne gaen. Toe kwam ze vaeder naer bûte toe en drong bij-d'm an.

29. Mar 'ij antwoordde en zee teuge ze vaeder: Kik, zôveul jaer 'eb ik met jou-'ewerrekt en nôit-'iet 'eb ik jouw gebooie overtreeje, mar mên 'eb je nôit-'iet een gêtebokje-n-'egeve om met me kammeraes feest te viere.

30. Mar non die zeun van jou 'ekomme-n-is, die al je kappitael d'r deur'ebrocht-'êt met slechte wêve, non 'ei-je voor zên 'et gemeste kallef laete slachte.

31. Mar 'ij zee teuge-d'm: Kind, jij ben ammar bê-me en alles wat vam-mên is, is van jou.

32. Me mozze feest viere en blij weze, want je broer 'ier was dôd en die is levend 'eworde, 'ij was verloore en is 'evonne.

Notes of the editor

Kloeke code: D 1

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 122

To be found in 1874 dialecticon vol. II, p. 125-129

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Scheveningen

This dialect is a representative of the region: Scheveningen

De nieuwe Winkler