Home

Schagen

Noord-Holland

11. En hai saide: Ientje had twei zeuns.

12. De jongste van die twei saide teugen z'n vader: vader, geef main 't deêl van oôs bezit, dat aigenluk van main is. En hai deêlde zain bezit in tweien.

13. Een paar dage later verkocht de jongste zeun alles en gong op rais nei 'n ver land, weer ie z'n geld verkladde deur veuls te veul iniens uit te geve.

14. Toen ie alles verbrast had, kwam er een zwere hongersnoôd in dat land, en hai kreeg overal gebrek an.

15. En hai gong 'r op uit en speulde mooi weer teugen ien van de burgers van dat land, en die brocht 'm nei de akker om op z'n varkens te passen.

16. En hij wou z'n buik vol make met de skille, die de varkens vrate, maar gien mins gaf ze an 'm.

17. Toen kwam ie tot z'n aige en saide: Hoeveul werklui van main vader hewwe zat broôd en ik gaan doôd van de honger.

18. Ik gaan overend en sel nei m'n vader toegaan en ik zal teugen 'm zegge: Vader ik hew 't slecht dein teuge de hemel en voor U.

19. Ik ben 't niet meer weerd uw zeun te weze; zien mai maar as ien van je arbaiders.

20. En hai gong staan en keerde terug nei z'n vader. En in de verte zag zain vader hem en kreeg medelaiden met hem. En hai gong nei hem toe, viel hem om z'n nek en gaf hem een zoen.

21. En de zeun zaide teugen hem: Ik hew slecht dein teugen de hemel en voor U, ik ben niet meer weerd Uw zeun te zain.

22. Maar de vader zaide teugen zain slaven: Breng gauw de beste kleren hier, trek ze an bai hem, en doen een ring an z'n hand en skoene an z'n biene.

23. En haal het vetmeste kalf, slacht het en laite we een feistetentje hewwe.

24. want main zeun hier was doôd en is weer levend worre; hai was verloren en is weer terugvonden. En ze begonne te feiste.

25. Zain oudste zeun was op het land en toen hai dicht bai 't huis kwam, hoorde hai meziek en danse.

26. En hai riep ien van de arbaiders bai 'm en vroeg wat er te doen was.

27. Deuze zaide teugen hem: je broer is kommen en je vader het 't vetmeste kalf slachte leite, omdat hai hem gezond en wel weer het.

28. Maar hai wier giftig en wou niet inverdan gaan. Toen kwam zain vader de deur uit en dwong bai hem an.

29. Maar hai zaide in z'n weerwoord teugen zain vader: kaik, zoveule jare werk ik al voor je en nooit hew ik teuge je gebod handeld, maar main hew je nag nooit een gaitebokkie geven om met main vriende te feiste.

30. Maar nou jouw zeun kommen is, die jouw bezit et deurjaagd het met slechte vrouwen, het je voor hem het vetmeste kalf slachte leite.

31. Maar hai zaide teugen 'm: Kind jai binne altaid bai main en al wat van main is, is van jou.

32. We moste feiste gaan en vrolijk weze, want je broer hier was doôd en is levend worre, hai was verloren en is vonden.

Notes of the editor

Kloeke code: E 9

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 103

To be found in 1874 dialecticon vol. II, p. 32-40

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Schagen

This dialect is a representative of the region: Westfriesland

De nieuwe Winkler