Home

Putten

Gelderland

11. En hie zei: iemand had twee jongens.

12. De jongste dervan zei tegen zien vaor: Vaor, geef mien 't deel van ons geld, dat mien toekomt.

13. Een paor dagen laoter maakten de jongste jongen alles op en hie ging naor een veer land, waor hie zien geld verkwistte in een leven van overdaod.

14. Toe die der alles deur-ebrocht had, kwam der een zwaore hoengersnood over dat land en hie begon gebrek te liejen.

15. En hie trök derop uut en drung zien eigen an op een van de burgers van dat land en die jeug hum naor zien veld um de varkens te heuien.

16. En hie wou zien buuk greig vullen mit de schellen, die de varkens atten, mar gien mins gaf 't hum.

17. Toe kwam hie tot zien eigen en zei: hoeveul dagloners van mien vaor hen brood op ‘t waark en ik kom um van de hoenger. 18. Ik zal opstaon en naor mien vaor gaon, en ik zal tegen hum zeigen: vaor, ik het ezundigd tegen de hemel en tegen joe. 19. Ik bin ‘t niet meer weerd um joe jonge te wezen; stel mien geliek mit één van joew dagloners. 20. En hie stung op en gung terug naor zien vaor. En toe die nog veer vort was, zag zien vaor hum en kreeg meelie mit hum. En hie leup op hum an, en vul hum um de hals en kusten hum.

21. En de jongen zei tegen hum: Vaor, ik het ezundigd tegen de hemel en tegen joe, ik bin 't nie meer weerd joew jongen te heten.

22. Mar de vaor zei tegen zien slaoven: Breng gauw de beste kleren hier en trek 't hum an en doe hum een ring an zien hand en schoen an zien voeten.

23. En haol 't emeste kalf en slacht 't, en laoten wulie 'n feestmaol hen,

24. want mien jongen hier was dood en is weer levend eworren, hie was verleuren en is evunnen. En zulie begonnen feest te vieren.

25. Zien oudste jongen was op 't land, en toe die dichtbie huus kwam, heurden hie meziek en dans.

26. En hie reup een van de knechts bie hum en vreug, wat of der te doen was.

27. Hie zei tegen hum: joew breur is ekommen en joew vaor het 't emeste kalf laoten slachten, umdat hie hum gezoend en wel terug het.

28. Mar hie werd leed en wou niet naor binnen gaon. Toe kwam zien vaor naor buten en drung bie hum an.

29. Mar hie antwoordde en zei tegen zien vaor: kiek, zoveul jaoren bin ik al in joew dienst, en nooit he-k joew gebod overtrejen, mar mien he-j nooit een geitebokje(n) egeuven um mit mien kammeraojen feest te vieren.

30. Mar noen die jongen van joe ekommen is, die joew bezit op-emaakt het mit slechte wieven, he-j veur hum 't emeste kalf laoten slachten.

31. Mar hie zei tegen hum: Kiend, jie bin altied bie mien en al 't miene is 't joewe.

32. Wulie moen feestvieren en schik hen, want joew breur hier was dood en is levend eworren, hie was verleuren en is evunnen.

De nieuwe Winkler