Home

Noordoostelijk Zuid-Beveland

Zeeland

11. En ie zei: iemand à twì zeun'n.

12. D'n jongst'n van ulder zei toet z'n vaoder: Vaoder, heef mien 't dêêl van ôns vermoohen, dà mien toekomt. En ie verdêêld'n 't bezit onder ulder.

13. En ienkele daeh'n laeter maekte de jongste zeune aoles te hèlde en hìeng op reize nì 'n var land, waer ie z'n vermoohen verkwistte in 'n leven van overdaed.

14. Toen ie d'r aoles deur 'ebrocht à, kwam d'r 'n zwaere 'oengersnôôd over dat land en ie behon hebrèk te lîen.

15. En ie trok t'r op uut en drong z'n eihen op an êên van de burgers van dat land en die stierd'n um nì 't veld om z'n vèrkens te wach'n.

16. En ie behêêrd'n z'n buuk te vull'n mie de schèll'n, die de vèrkens aete, mè hin mêns haf ze um.

17. Toen kwam t'n toet z'n eihen en zei: 'Oevee daglôners van mien vaoder è brôôd in overvlôed en ik komme om van d'n 'oenger.

18. 'k Zà opstae en nì mien vaoder hae en toet 'm zèhhe: Vaoder, 'k è 'ezondugd teehen d'n 'eemel en voe joe.

19. 'k bin nie mì waerd joe zeune 't 'êêt'n; stel mien hliek e mie iên van joe daglôners.

20. En ie stoen op en hieng nì z'n vaoder vrom. En toen ie nog vârre wìg was, zag z'n vaoder um en wier mie ontfèrmuhhe bewoohe. En ie hieng um teehen, vîel t'n om z'n 'aols en kost'n um.

21. En de zeune zei toet um: vaoder, 'k è 'ezondugd teehen d'n 'eemel en voe joe, 'k bin nie mì waerd je zeune t'êêt'n.

22. Mè de vaoder zei toet z'n slaov'n: Brieng rap 't beste klêêd 'ier en trokt 't um an en doet 'n 'n rienk an z'n 'and en schoen'n an z'n voet'n.

23. En 'ael 't hemeste kaolf en slacht't en laete me 'n fêêstmael è.

24. want m'n zeune 'ier was dôôd en is wee leevend 'eworre, ie was verlôre en is 'evonde. En ze behonne fêêst te vîeren.

25. Z'n ouwste zeune was op 't land en toen ie vlak bie 'uus kwam, 'oord'n ie meziek en dans.

26. En ie riep êên van de knechs nì z'n en vroeg wat 'r te doen was.

27. Die zei toet um: je broer is 'ekomme en je vaoder ei 't hemeste kaolf laete slachte, omdat ie d'n hezond en wel trug ei.

28. Mè ie wier kwaed en wou nie nì binn'n hae. Toen kwam z'n vaoder nì buut'n en drong bie um an.

29. Mè ie antwoord'n en zei toet z'n vaoder: Kiek, zovee jaer bin'k à in joe dîenst en nooit è'k je hebod overtreeje, mè mien è je nooit 'n heitebokje 'ehee om mie m'n maots fêêst te vier'n.

30. Doch noe die zeune van joe 'ekomm'n is, die joe bezit ei op'emaekt mie slechte wuuv'n, è je voe um 't hemèste kaolf laete slachte.

31. Doch ie zei toet um: Kind jie bin aoltied bie mien en aol 't miene is 't jôeë.

32. Oôns moste fêêste en blîeë weeze, want joe broer 'ier was dôôd en is leevend 'eworre, ie was verlôre en is 'evonde.

Notes of the translator

11. Ook: Dì was t'r êên, die twì zeun'n à.

12. Dà mien toekomt: ook dì à'k recht op è.

Ulder: ook ulder bêiën.

13. Z'n vermoohen verkwistte: ook z'n vermoohen deur de bill'n lapte.

15. Burgers: ook mêns'n.

24, 29. Fêêst te vîeren: ook te fêêst'n.

28. Nì binn'n hae: ook in 'uus hae.

30, 31. Doch: ook mè.

31. Kind: ook jôôn.

32. Blîeë: ook vroluk.

Notes of the editor

Kloeke code: I 94

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 138

To be found in 1874 dialecticon vol. II, p. 188-189 and 193-195

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Wemeldinge, Ierseke en Kattendijke

This dialect is a representative of the region: Noordoostelijk Zuid-Beveland

De nieuwe Winkler