Home

Noordwijk aan Zee

Zuid-Holland

11. En 'ij zee: iemand 'ad twie zeune.

12. De jongste van de twie zee teuge z'en vaeder: Vaeder, geef mijn me porsie van de boel die me toekomt. En 'ij deelde de boel tussen derlui.

13. En een dag of wat laeter verkocht de jongste zeun zen êele kindsdêel en gong op raas naer 'en vor land, waer die 'ebbe en 'ouwe opmaekte in een leve' as een banjerheer.

14. Toe' die alles d'r deur 'ejoege 'ad kwam der 'en zwaere 'ongersnood over dat land en ij begon armoe te lije.

15. En 'ij gong d'r op uit en drong zen aage op an ien van de burgers van dat land; en die stierde'n'em naer 'et land om de varkes te 'oede.

16. En 'ij ad zen buik vol wulle ete met de skille, die de varkes atte, maer gien mens gaf die an 'em.

17. Toe kwam die tot z'en zelve en zee: oeveul daggelders van me vaeder ebbe brôod zat en ik vergaen van de n'onger.

18. Ik zal opstaen en naer me vaeder gaen en teuge'n'em zegge: Vaeder, ik 'eb verkeerd 'edaen teuge de'n 'emel en teuge u.

19. et komt me'n iet meer toe, je zeun 'enoemd te worre; maek me maer de gelijke van je daggelders.

20. En ij sting op en keerde werom naer zen vaeder; en toe die nog vort weg was, zag zen vaeder 'em en krêeg bar met 'em te doen. En 'ij liep 'em in 't gemoed, viel 'em om zen nek en zoende'n'em.

21. En de zeun zee teuge'n'em; Vaeder, ik 'eb verkeerd 'edaen teuge de'n emel en teuge u en ik ben 'iet meer waerd je zeun 'enoemd te worre.

22. Maer de vaeder zee teuge zen knechte: breng gauw 'et beste goed 'ier en trekt 'et 'em an en doet 'em een ring an zen 'and en skoene an zen voete.

23. En aelt 'et vet'emeste kalf en slacht'et en laete we een feestmael 'ouwe,

24. want me zeun 'ier was dôod en is weer levend 'eworre; ij was verlore en is weer 'evonne. En ze begonne' feest te viere.

25. Zen oust zeun was op 'et land en toe die dicht bij 'uis kwam 'oorde'n ie meziek en gedans.

26. En 'ie riep 'ien van de knechte en vroeg wat er an de 'and was.

27. Die zee teuge'n'em; je broer is werom 'ekomme en je vaeder 'eb 'et gemeste kalf laete slachte omdat 'ie 'em gezond en wel werom 'ekrege 'eb.

28 Maer 'ij wier kwaed en wou 'iet naer binne gaen. Toe kwam zen vaeder naer buite en dee moeite om 'em zo vor te kraage.

29. Maer 'ij gaf 'em weerwoord en zee teuge zen vaeder: Kijk, zoveul jaere ben ik al bij je en nooit ben ik over de skreef 'egaen, maer mijn 'eb 'ie nooit ien bokkie 'egeve om met men vriende feest te viere.

30. Maer nou die zeun van je 'ekomme is, die zen dêel van je goed op'emaekt 'eb met slecht vrouwvolk, 'eb 'ie voor zijn 'et gemeste kalf laete slachte.

31. Maer 'ij zee teuge'n'em: Zeun, jij ben altijd bij mijn en wat van mijn is, is van jou.

32. We moste wel feestviere en blij weze, want 'ier je broer was dôod en 'ij is weer levend 'eworre, ij was verlore en is werom 'evonde.

Notes of the translator

In de ae-klank is het a-element overheersend, in tegenstelling tot het Katwijks, waarin de e-overheerst.

Waar aan het eind van een lettergreep de n wordt weggelaten, komt die even terug voor een lettergreep of een woord dat met een klinker begint, bijv. ik 'eb de kat te eten 'egeve.

Notes of the editor

Kloeke code: E 131

De nieuwe Winkler