Home

Meppel

Drente

11. En Hij zee: Der was iene, die had twei zeuns.

12. De jongste van heur zee ting zien va: Va, geef mij het diel van oons vermogen, dat as mij toekomp. En hij verdielde het spul onder heur.

13. En een dag of wat later meuk de jongste zeune alles te gelde en gunk an de reize hen een ver laand, daoras hij zien vermogen verdeud in een leven van aoverdaod.

14. Toen as hij alles der deur ejaagd had, kwamp er een zwaore hongersnood aover dat laand en hij begunde gebrek te lieden.

15. En hij gunk op'e gaank en drung hum op an ien van de börgers van dat laand en die stuurde hum het veld in um op zien varkens te passen.

16. En um zien boek vol te kriegen gunterde hij naor de schellen, die as de varkens vraten, mar gien meinze gaf ze hum.

17. Toen gunk hij bij humzölf te raode en zee: Hoeveule daggelders van mien va hebben brood zat en ik kome hier umme van de honger.

18. Ik zal hengaon en gaon hen mien va en zeggen ting hum: Va, ik heb ezundigd tegen de hemel en veur oe.

19. ik bin het niet weerd um oen zeune te hieten, stel mij gelieke mit ien van oen daggelders.

20. En hij gunk hen en keerde hen zien va terogge. En toen as hij nog wied vut was, zag zien va hum en het gemoed leup him aover. En hij gunk hum integen, vleug hum um de hals en smokte hum.

21. En de zeune zee ting hum: Va, ik heb ezundigd tegen de hemel en veur oe, ik bin het niet meer weerd um oen zeune te hieten.

22. Mar de va zee ting zien knechten: Breng rap het goeie goed hier en trek hum dat an en doe hum een ring an zien haand en schoenen an zien voeten.

23. En haal het gemeste kalf en slacht het, en laote wij een feestmaol hebben,

24. Want mien zeune hier was dood en is weer leventig eworden, hij was verleuren en is evunden. En zij begunden feest te vieren.

25. Zien oldste zeune was op het laand en toen as hij dichte bij huus kwamp heurde hij muziek en daansen.

26. En hij reup ien van de knechten en vraogen hum wat of ter gangs was.

27. Die zee ting hum: Oen breur is ekomen en oen va hef het gemeste kalf slachten laoten, umdat as hij hum gezond en wel terogge hef.

28. Mar hij wordde grammietig en wol niet hen binnen gaon. Toen kwamp zien va hen buten en drung bij hum an.

29. Mar hij antwoordde en zee ting zien va: Kiek ies an, zoveule jaoren bin ik al bij oe in dienst en nooit bin ik tegen oen regels in egaone, mar ie hebben mij nog nooit een geitebokkie egeven um mit mien vrienden feest te vieren.

30. Mar nou die zeune van oe ekomen is, die oen spul der deur ejaagd hef mit slechte vrouwlu, he'j veur hum het gemeste kalf slachten laoten.

31. Mar hij zee ting hum: Kiend, ie binnen altied bij mij en al het miende is het oende.

32. Wij mussen feest vieren en bliede wezen, want oen breur hier was dood en is leventig eworden, hij was verleuren en is evunden.

Notes of the translator.

De gebruikte spelling is de Drentse Standaardspelling. De DSS vraagt, waar zulks van toepassing is, aan het eind van een woord de "volle" en te schrijven. In het Oosten en het Noorden is het de gewoonte de en aan het eind van een woord in te "slikk'n" (see also Zwartsluis).

12. Ting zien va: hier tot zijn vader. Tegen in vs. 18 betekent 'tegen de hemel gekeerd'.

15. Gunk, drung: waar in het Nederlands het werkwoord eindigt op ng, wordt in Meppel nk gebezigd, tenzij in het hele werkwoord verwarring kan ontstaan. Vergelijk dringen met drinken. Een dergelijk probleem kan niet ontstaan bij gaan.

22. Breng rap: de gebiedende wijs heeft in Meppel zowel in het enkelvoud als in het meervoud geen uitgang. In de rest van Drenthe is dat in enkel- en meervoud: Brengt rap. . .

29. Ie hebben: tweede persoon enkelvoud en meervoud is in Meppel ie hebben, in de rest van Drente ie hebt (eenheidspluralis), in de Stellingwerven jum hebben. Het Meppelse gebruik komt in dorpen daaromheen zoals Havelte, Ruinerwold, De Wijk, Staphorst en Wanneperveen niet voor.

Egeven: het voltooid deelwoord heeft e als voorvoegsel, tenzij het bijvoeglijk gebruikt is: "Een gegeven peerd. . .".

Notes of the editor

Kloeke code: F 74

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 78

To be found in 1874 dialecticon vol. I, p. 388-391

Name of the dialect in the 1874 dialect: Meppel

This dialect is a representative of the region: Meppel

De nieuwe Winkler