Home

Marken

Noord-Holland

11. En ij za: iemand ad twee jongus.

12. De klaanste van em za teuge z'n voar: Ta, geeft et deel aan main en ij verdeelde et ounder de jongus.

13. En een poar doage loater moakte de klaanste alles te gelde en ging op raas nee een vaar laand, weer ij al zu cente uitgaf in een overdoadig leve.

14. Toen ij allus deurebrocht ad, kwam d'r een zweere ongersnood over dat laand en ij begon erremoe te laaie.

15. En ij trok er op uit en drong zich op aan ien van de mense van dat laand en die stuurde 'm nee et laand om veur zu verrekes te zeurrege.

16. En ij wilde z'n buik vulle met de schelle, die de verrekes ete, moar gien ien gaf ze an em.

17. Toe kwam ij tot z'n age en za: Oeveul dagloners van mu vaor ewwe bolle zat en ik geen dood van de onger.

18. Ik zel geen steen en nee m'n vaor geen en teugen 'm zegge: ta ik ew ezoundigd teuge de emel en teuge jouw.

19. Ik bin 't nie meer waard jouw jonge te weze: Moak main etzellefde as je dagloners.

20. En ij ging steen en keerde nee z'n vaor terug. En toen ij nog vaar weg was zag z'n vaor em ankome en kreeg medelijde. En ij gong em tegemoet, mit zu erreme om z'n als en zoende 'n em.

21. En de jonge za teuge 'n em: ta, ik ew ezoundigd teuge de emel en teuge jouw, ik bin nie meer waard jouw jonge te weze.

22. Moar de voar zaa teuge zu sloave: bring gank et basse goed ier een en trek et em an en doen em een ring an zun aand en schoene an zun biene.

23. En oal et vette kallef en slacht et, en leete we lekker geen ete.

24. Want mu jonge ier was aast dood en nou is ’e weer lewendig eworre, ij was aast verlore en nou is ie evounde. En zij gonge feest ouwe.

25. Z'n oudste jong was op et laand, en toen ij dicht bij uis kwam oorde ij muziek en daanse.

26. En ij riep ien van de knechte en vroeg, wet doene ze?

27. Die za teuge 'n em: je broer is ekome en je vaor et et vette kalf leete slachte omdat ij em gezound terug ekrege et.

28. Moar ij werd boos en wou nie nee binne geen. Toen kwam zu voar nee buite en drong bij em an.

29. Moar ij zaa teuge zu voar: Kaik, ik bin al zo veul jeere baai jou an et werrek en nooit bin ik oungeoorzaam eweest, moar ik ew nooit ien geitebokkie ekrege om mit me moas fees te ouwe.

30. Moar nou die jonge van jou ekome is, die jouw bezit et opemoakt mit slechte wijve ew jai veur em et vette kallef lete slachte.

31. Moar ij zaa tot em: keind, jij binne altijd baai me en al et maine is et jouwe.

32. Wai moete feest ouwe en blaai weze, want jouw broer was aast dood en is levend eworre, ij was weg en is evounde.

Note of the translator.

Het was en is niet de gewoonte op Marken het Bijbelwoord in de streektaal te gebruiken.

Notes of the editor

Kloeke code: E 92

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 108

To be found in 1874 dialecticon vol. II, p. 57-61

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Marken

This dialect is a representative of the region: Marken

De nieuwe Winkler