Home

Leerdam

Zuid-Holland

11. En Hij zee: Iemand hà twee zôône.

12. De jongste van hullie zee teuge z'n vaoder: Vaoder, gif mijn 't dêêl van ons vermoge, dà mijn toekomt. En hij vedêêlde 't bezit onder hullie.

13. En inkelde daoge laoter mokte de jongste zôôn alles op en gieng op rèès naor 'n ver land, waor die z'n vermoge verbraste in 'n leve van overdaod.

14. Toe die d'r alles deurgebrocht hà, kwam d'r 'n zwaore hongersnôôd in dà land en hij begon 't krap te krijge.

15. En hij trok t'r op oit en drong z'n èège op an êên van de minse van dà land en die stuurde 'm naor 't veld om z'n varkes te hoeie.

16. En hij hà barre zin om z'n boik te vulle mit de schelle, die de varkes aote, mor d'r was niemand die 'm wà gaf.

17. Toe kwam die tò z'n èège en zee: Hoeveul daglôôners van m'n vaoder hebbe brôôd te over en ik kom hier om van d'n honger.

18. Ik gao t'r vendeur en naor m'n vaoder toe en zel teuge 'm zegge: vaoder, ik hè gezondigd teuge d'n hemel en teuge u.

19. ik bin nie meer wèèrd uw zôôn te hiete; stelt mijn maor gelaik mit êên van je daglôôners.

20. En hij ston op en gieng naor z'n vaoder trug. En toe die nog 'n hêêl ind oit te buurt was, zag z'n vaoder 'm en wier mit ontferming bewoge. En hij liep 'm tegemoet, viel 'm om z'n nek en kuste 'm.

21. En de zoon zee teuge 'm: vaoder, ik het gezondigd teuge d'n hemel en veur u, ik bin nie meer wèèrd je zôôn te hiete.

22. Maor de vaoder zee teuge z'n slaove: Bring gauw de beste kleer hier en trek 't 'm an en doet 'm een ring an z'n vinger en schoene an z'n voete.

23. En haol 't gemeste kalf en slacht 't, en lao we 'n grôôt feestmaol houwe.

24. Want m'n zôôn hier was dôiod en is weer levend geworre, hij was hillemaol kwijt, maor is weer gevonde. En hullie begonne feest te viere.

25. Z'n oudste zôôn was op 't land en toe die dichter op hois an kwam hoorde die meziek en dans.

26. En hij riep êên van de knechs bai 'm en vroeg wà t'r an de hand was.

27. Deuze zee teuge 'm: Je broer is gekomme en je vaoder het 't gemeste kalf laote slachte, omdà tie 'm gezond en wel trug het.

28. Maor hij wier bôôs en wou nie naor binne gaon. Toe kwam z'n vaoder naor boite en die drong nogal bai 'm aon.

29. Maor hij gaf antwoord en zee teuge z'n vaoder: Kik, zoveul jaor bin ik nou al veur je an 't wark en nooit het ik êên gebod overtreje, maor mijn hè je nooit 'n gèètebokkie gegeve om mit mijn vriende feest te houwe.

30. Maor nou die zôôn van je trug gekomme is, die je ganse bezit het verkwanseld mit hoere en snoere, hè je veur hum 't gemeste kalf laote slachte.

31. Maor hij zee teuge 'm: Keind, je bin altijd bai mijn en al wà van mijn is, is ok van jou.

32. We moste feest houwe en blij zijn, want je broer was ommers dôôd en is levend geworre, we waore 'm kwijt en is weer gevonge.

Notes of the translator

20. En wier mit ontferming bewoge; ook en z'n gemoed schôôt vol.

28. Maor hij wier bôôs; ook maor hij mokte z'n èège voil.

Notes of the editor

Kloeke code: K 73

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 125

To be found in 1874 dialecticon vol. II, p. 137-140

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Groot-Ammers

This dialect is a representative of the region: Alblasserwaard

De nieuwe Winkler