Home

Laren

Noord-Holland

11. En hij zee: 'n Vaoder ad twee zeuns.

12. De jongste zee teuge ze vaoder: Vaoder, geef me 't deel van ongs bezit, dat me tookomt. En hij verdeelde z'n bezit onger hun.

13. En 'n paor daoge laoter verkocht de jongste zeun alles en ging op ráás naer 'n ver vreemd langd, waor ie al ze cente opmaokte in 'n losbandig leve.

14. Toen ie alles op-emaokt ad, kwam d'r 'n grôte hongersnôôd in dat langd en hij begon arremeui te lije.

15. En hij truk 'r op euyt en verhuurde z'n ááge an een van de burregers van dat langd en dee stuurde um naer 't veld om z'n varrekes te heuië.

16. Hij ad zô graeg ze buyk dik wulle ete mit de baste, die de varrekes vratte, mar gin mins gaf ze um.

17. Toen kwam ie tot bedaore en zee: Hooveul daggelders van me vaoder emme brôôd genog en ik vergae hier van de honger.

18' k Zal opstaen en naer me vaoder gaen en teugen 'um zegge: vaoder, ik et 'n grôte zongde edaen teugenover Ongze Lieve Heer en jou.

19. ik bin 't neit meer waerd om je zeun eneumd te wurde; stel me mar gelijk mit een van je daggelders.

20. Hij sting op en keerde verom naer z'n vaoder. En toen ie nog wijdweg was, zag ze vaoder um in de wijdte al ankomme en kreeg meelij mit um. Hij leup um tegemeut en vul um om ze nek.

21. En de zeun zee teuge'num: vaoder ik et 'n grôte zongde edaen teugenover Ongze Lieve Heer en jou, ik bin 't neit meer waerd je zeun eneumd te wurde.

22. Mar de vaoder zee teuge ze knechs: haol gauw 't beste pak en trek 't um an en doo um 'n ring an ze vinger en 'n paor schôône an ze bene.

23. En aol 't vette kalf, slacht um, en laete me d'r 'n feestmael van maoke.

24. want me zeun hier was dôôd en is weer leved ewurde hij was verleure en is evongde. En ze begonne feest te viere.

25. Ze oudste zeun was op de akker en toen ie dichter bij huis kwam hoorde ie meziek en gedangs.

26. En hij reup een van de knechs bij um en vreug, wat 'r te dôôn was.

27. Dee zee teuge'num: je breur is verom-ekeume en je vaoder et 't vette kalf laete slachte, omdat ie um gezond en wel verom et.

28. Mar hij wurde kwaod en wou neit 't uis ingaen. Toen kwam ze vaoder naer beuyte en dee drung bij um an om in uis te komme.

29. Mar hij angtwoordde en zee teuge ze vaoder: Kijk, zoveul jaor bin 'k nou al in je dienst en 'k et altijd je gebôje ongerhouwe, mar mijn hè'je nog nôôt 'n bokkie egeuve om us mit me kammeraods feest te viere.

30. Mar nou die zeun van je verom-ekeume is, die je bezit op-emaekt et mit slechte vrouwe, nou hè'je wel veur um 't vette kalf laete slachte.

31. Mar hij zee teuge'num: Keind, jij binne toch altijd bij me en wat van mijn is, is ôk van jou.

32. We motte feestviere en vrôlijk weze, want je breur hier was dôôd en is leved ewurde, hij was verloren en is evongde.

Note of the translator

11. Zeuns: ook jonges. 26 26

Notes of the editor

Kloeke code: E 129

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 117

To be found in 1874 dialecticon vol. II, p. 97-100

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Laren

This dialect is a representative of the region: Gooiland

De nieuwe Winkler