Home

Land van Axel

Zeeland

11. In die zei: iemand ao twêê zeun'n.

12. De jongst'n van udder zei tehen zun vaoder: vaoder heef me mien part van ons èrfdeel, d`a à mie'n toekomt.

13. In ienkle daoh'n lâter verkocht de jongste zeune z'n part in die hieng op reis nao un vèr land, waor a t'ie al z'n cint'n ophemoakt eit deu d'r mao op raok te leev'n.

14. Toen at tie d'r alles deuhebrogt 'ao, kwam ter un hrôôt'n 'ongersnôôd over d`a land, in die behon hebrek te liejen.

15. In die trok ter op uut in drong z'n eihen op bie êên van de minsen van da land. In die stierd'n um nao 't land om op de vèrkes te pass'n.

16. In die 'ao zinne om z'n buuk te vull'n mee de schell'n, die a de vèrkes aot'n, mao hêên mins haf z'an 'im.

17. Toen kwam die toe z'n eihen in zei: "Oevee èrbeiers van m'n vaoder in eet'n henoeg, in ik komm'n ier om van den onger.

18. Ik haon d'r vandeu, in ik haon tehen m'n vaoder zehhen: Vaoder, ik in slecht hewist tehen den 'emel in oek tehen joe.

19. Ik bin 't nie mêê wèrd je zeune te zien, maok me mao hliek mee êên van je 'n èrbeiers.

20. In die sting op in hieng trug nao z'n vaoder. Die was d'r nog vèrre vandaon in toen zag z'n vaoder um,in die aod t'r mee te doen. In die liep tum tehen, viel um rond z'n 'als in kusten dum.

21. In de zuene zei tehen um: vaoder ik in slecht hewist tehen den 'emel in tehen joe, ik bin nie mêê wèrd je zeune 't êten.

22. Mao z'n vaoder zei tehen z'n erbeiers: brieng a hauw 't beste pak ier, in doe 't em dad an, in doet um een rienk an z'n vienger, in schoen'n an z'n voet'n.

23. In pak un hevet kalf in slacht 't, dan kunn'n me fêêst'n.

24. Wan m'n zeune ier was op 't verkêêrde pad, in is noe trug hekomm'n, die waorn me kwiet in is noe wee t(e)rechte. In ze hien'n fêêst'n.

25. Z'n oudste zeune was op 't land in toen a tie flak bie 'uus kwam 'ôôrd'n die meziek, in asse an 't dansen waor'n.

26. In die riep êên van de knechten naor 'm toe in vroeg: Wâ is 't er an d'and?.

27. Die zei tehen im: Je broer is hekomm'n in je vaoder eit ut hevette kalf laot'n slacht'n, omda tie dum wee hezond in wel trug eit.

28. Mao die wier kwaod in wou nie nao binn'n haon. Toen kwam z'n vaoder nao buut'n in probeerde um mee nao binn'n te krieh'n.

29. Mao die zei tehen z'n vaoder: Sie, noe in ik a zôvee jaor voo je hewèrkt, in altied hedaon wao dà je zei, mao 'k in nog nôôit wa hekrehen.

30. Mao noe ao tie zeune van je hekomm'n is, die a al joe held ophemaokt eit mè slechte wuuv'n, ei je voo im ut beste kalf laot'n slacht'n.

31. Mao toen zei die tehen um: M'n jong'n jie bin altied bie mie, in al wa van mien is, is 't joewe.

32. Me moesten fêêst'n in blieje ziene, wan je broer ier was kwiet, in noe is tie wee t(e)rechte.

Notes of the translator.

11. Cint'n: ook held.

Op raok: ook op los.

22. 't Beste pak: ook sondagse klêêr'n.

20. In die aod t'r mee te doen: ook die vond 't zonde van 'im.

29. Maar mij hebt gij nooit een geite bokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren: "Mao mien ei je nôôit un heitebokje hehev'n om mee m'n kameraods te fêêst'n." Dit is woordelijk vertalen, maar hier niet gebruikelijk in ons dialect.

Notes of the editor

Kloeke code: I 138

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 144

To be found in 1874 dialecticon vol. II, p. 211-215

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Land van Aksel

This dialect is a representative of the region: Axel, Terneuzen, Zaamslag, Hoek

De nieuwe Winkler