Home

Enkhuizen

Noord-Holland

11. En 'ij zee: Ientje 'ad twee zeuns.

12. De jongste van 'ullie zee teugen z'n vader: vader, geef mij 't deel van wat we 'ewwe en wat mij toekomt. En 'ij deelde òf onder 'ullie.

13. En 'n paar dage deerna verkocht de jongste zeun alles wat 'ij 'ad en gong an de reed naar een veer land, weer 'ij z'n geld erdeur joeg in 'n leven van overvloed.

14. Toen 'ij alles erdeur jaagd 'ad, kwam d'r een zwere 'ongersnood over dat land en 'ij begon gebrek te lijen.

15. En 'ij trok erop uut en drong z'n eigen op an ien van de burgers van dat land en die stuurde 'm naar 't land om veur z'n varrekens te zorgen.

16. En 'ij kreeg zin om z'n buuk te vullen met de skille, die de varrekens atte, maar gienien gaf ze 'm.

17. Toen kwam 'ie z'n eigen teugen en zee: Hoeveul werkvolk van m'n vader 'èt broôd zat en ik kom 'ier om van de 'onger.

18. Ik zel overend komme en naar m'n vader gaan en teugen 'm zegge: Vader, ik 'ew zondigd teugen de 'emel en veur u.

19. ik bin 't niet meer weerd uw zeun te 'ieten; maak me geliek met ien van uw werkvolk.

20. En 'ij gong overend en keerde terug naar z'n vader. En toen 'ie nog veeròf was, zag z'n vader 'm en was erg ontdaan.En ij liep naar 'm toe, viel 'm om de 'als en zoende 'm.

21. En de zeun zee teugen 'm: Vader, ik 'ew zondigd teugen de 'emel en veur u, ik bin niet meer weerd uw zeun te 'ieten.

22. Maar de vader zee teugen z'n slave: Breng gauw 't goeie goed 'ier en trek 't 'm an en doen 'm een ring an z'n 'and en skoene an z'n biene.

23. En 'aal 't beste kalf, slacht 't en lete we een feestmaal 'ewwe.

24. want m'n zeun 'ier was doôd en is weer levend worren, we wazze 'm kwiet en 'ij is weer vonden. En ze begonne feest te viere.

25. Z'n oudste zeun was op 't land en toen 'ij kort bij 'uus was 'oorde 'ij meziek en dans.

26. En ij riep ien van de knechte bij 'm en vroeg wat er te doen was.

27. Deuze zee teugen 'm: Uw broer is kommen en uw vader 'èt 't beste kalf slachte leten, omdat 'ie 'm gezond en el terug 'èt.

28. Maar 'ij werd obsternaat en wou niet naar binnen gaan. Toen kwam z'n vader naar buten en drong bij 'm an.

29. Maar 'ij antwoordde en zee teugen z'n vader: Kiek, zoveul jere bin ik al in uw dienst en nooit 'ew ik uw gebod overtreden, maar mij 'èt u nooit een geitebokkie geven om met m'n vriende feest te viere.

30. Maar nou die zeun van u kommen is, die uw bezit opmaakt 'èt met slechte vrouwe, 'èt u veur 'èm 't beste kalf slachte leten.

31. Maar 'ij zee teugen 'm: Kind, jij binne altied bij me en alles wat van mijn is, is van jou.

32. We moste feestviere en vrolijk weze, want je broer 'ier was doôd en is levend worren, we wazze 'm kwiet en 'ij is vonden.

Notes of the editor

Kloeke code: E 40

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 105

To be found in 1874 dialecticon vol. II, p. 43-47

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Enkhuizen

This dialect is a representative of the region: Enkhuizen

De nieuwe Winkler