Home

Dordrecht

Zuid-Holland

11. En hai zej: iemand had twi zoons.

12. De jongste zai tege ze vader: Vader, geef mai ut dil van ut geld da va mai us. En hai dilde ut geld.

13. Un paar dage later maakte de jongste zoon alles te gelde en ging op rais na un ver land, waar-ie alles opmaokte.

14. Toen-ie alles opgemaak-had, kwam-ur un zwaore hongersnood over ut land en begon-ie gebrek te lijen.

15. En hai trok-ur opìt en drong zich op an iemand en die zont-um na ut veld om ze varrekes te hoede.

16. En hai wilde ze bìk vulle mè schille die de varrekes ate, ma-niemand gaf z-um.

17. Toe-kwammie to-zichzelluf en zai: Hoeveel arbaides va mu vader hebbe bròòd in overvloed en ik sterruf van de honger.

18. 'k Zal opstaan en na me vader gaan en tegenum zegge: Vader, kheb gezondigd tege de hemel en voor u.

19. kben nie mir waard u zoon te hete; stel me gelaik an één van u arbaides.

20. En hai stond op en ging trug na ze vader. En toen-ie nog ver was, zag ze vader um en we-t met ontferreming bewoge. En hai liep na-um toe, viel om se hals en kuste-n-um.

21. En de zoon zai tegenum: Vader, kheb gezondigd tege de hemel en voor u, kben nie mir waard u zoon te hete.

22. Mar de vader zai tege ze slave: breng vlug ut beste kleed hier en trek ut um an en doe een ring an se hand en schoene an se voete.

23. En haal-ut gemeste kalluf en slacht-ut, en la-we un feesmaal hebbe.

24. want me zoon hier was dóód en hai leef nou weer, hai was verlore en us gevonde. En ze begonne fees-te viere.

25. Ze ouste zoon was op ut land en toen-ie dich bè hìs kwam hoorde die meziek en dans

26. En hai riep één van de knechte en vroeg-um wat-ur te doen was.

27. De knech zai tegen-um: U broer us gekome en u vader heb ut gemeste kallef late slachte, omdat-ie um gezond-un-wel trug heb.

28. Mar hai we-d boos en wou nie na binne gaan. Toe-kwam ze vader na bìten en drong bai-um an.

29. Mar hai antwo-de en zai tege ze vader: Zie, zoveel jare beng-k al in dienst bèju en noit heb ik u gebod overtreje, mar u heb me noit een gèìtebokje gegeve om mê mu vriende fees-te-viere.

30. Ma-nu die zoon van u gekome us, die u bezit heb opgemaakt mê slechte vrouwe, heb u voor hem ut gemeste kallef late slachte.

31. Mar hai zai tegenum: Kind, je ben altaid bê-mai en alles wa va mai us, us va jou.

32. We moeste feesviere en vroluk zain, want je broer hier was dòòd en hai leeft weer, hai was verlore en us gevonde.

Notes of the translator

11. Twi: met een lange i-klank, geen ie.

14. Lijen: ook laien.

29. Antwo-de heeft een korte o-klank en de r wordt bijna niet uitgesproken.

Notes of the editor

Kloeke code: K 94

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 129

To be found in 1874 dialecticon vol. II, p. 153-157

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Dordrecht

This dialect is a representative of the region: Dordrecht

De nieuwe Winkler