Home

Dokkum

Friesland

11. En hij sei: Ien had twie soanen.

12. De jongste fan hun sei teugen syn fader; Fader geef mij ut deel fan ons geld dat mij toekomt. En hij ferdeelde ut besit onder hun.

13. Een paar dagen later maakte de jongste soan alles te gelde en ging op reis nar un fear land, wer 't hij syn fermogen ferkwistte in un leven fan overdaad.

14. Toen hij alles d'r deurbrocht had, kwam d'r un sware hongersnoâd over dat land en hij begon gebrek te lijen.

15. En hij trok er op út en drong him op an een fanne burgers fan dat land en die stuurde hem nar ut veld om syn barchen te passen.

16. En hij begeerde syn buuk te vullen met de skillen, die't de barchen atten, mar gien een gaf se an him.

17. Toen kwam er tot himself en sei: Hoefeul dagloâners fan myn fader hè broad in overfloêd en ik kom hier om fanne honger.

18. Ik sil opstaan en nar myn fader gaan en teugen him seage: Fader, ik hè sondigd teugen de hemel en foor jou.

19. ik ben niet meer weerdig jou soan te wezen, stel mij gelyk met één fan jou dagloâners.

20. En hij ston op en kierde nar syn fader werom. En toen hij nog fearaf was, sag syn fader him en wurde met ontferming bewogen. En hij liêp nar him toe, valde him omme hals en tuutte him.

21. En de soan sei tot him: fader ik hè sondigd teugen de hemel en foor jou, ik bin niet mear weerdig jou soan te hieten.

22. Mar de fader sei teugen syn slaven: Bring flug ut beste kleed hier en trek ut him an en doên him un ring an syn hand en skoenen an syn foeten.

23. En haal ut meste kalf en slacht ut, en late wij un feestmaal hewwe.

24. Want myn soan hier was doad en is weer levend wurden en hij was ferloren en is fonnen. En sij begonnen feest te fieren.

25. Syn oudste soan war op ut land en toen hij dicht by hûs kwam hoorde hij mesiek en d‹ns.

26. En hij riep een fan syn knechten tot him en froeg wat d'r te dôen war.

27. Deze sei tot him: Jouw broer is kommen en jouw fader het ut meste kalf slachte laten, omdat hij hem gesond en wel werom het.

28. Mar hij wurdde kwaad en wú niet inne hûs gaan. Toen kwam syn fader nar bûten en drong bij him an.

29. Mar hij antwoordde en sei tot syn fader: Kiek, sufeul jaren bin ik al in jouw dîenst en nooit hef ik jouw gebod overtreden, mar mij hè jouw nooit een geitebokje geven om met myn frienden feest te vieren.

30. Mar nou't die soan fan jou kommen is, die 't jouw besit opmaakt het met slechte vrouwen, hewwe jou foar him ut meste kalf slachte laten.

31. Mar hij sei tot him: Kien, jou binne altyd bij mij en wat fan mij is, is fan jou.

32. Wij musten feestfiere en frolik weze want jouw broer hier war doad en is levend wurden, hij war ferloren en is fonnen.

Notes of the translator

De vertaling is, als gevraagd, zoveel mogelijk letterlijk gedaan. De spreektaal van het Dokkumers is - uiteraard - anders, het was en is een volkse taal die eigenlijk niet door "nette" mensen gebruikt wordt. Vroeger werd Dokkumers wel meer gebruikt. Het is verdrongen door het Nederlands en het Fries. Op school werd (in de veertiger jaren) het Dokkumers alleen gebruikt wanneer men onder elkaar was. Het was de taal van de jeugd en van de straat, en van de Dokkumers die niet 'import' waren. De Dokkumers woonden in het kleine centrum van de stad. Nu is de binnenstad voornamelijk een winkelcentrum, er wordt gestreefd naar handhaving c.q. terugkeer van de ouderen naar het centrum, maar gezinnen met jonge kinderen wonen in buitenwijken, waar voornamelijk Nederlands gesproken wordt, en in mindere mate Fries.

[Wat de spelling betreft heb ik zelf nog een paar twijfels, bijv. barchen: met g of ch; vrouwen of frouen, veld of feld. Ik heb het een en ander op mijn eigen gevoel moeten doen, omdat er tot nog toe geen officiële spelling is.]

12. Geld: ook vermogen is mogelijk.

21. Tot: ook teugen (ook in vs. 22, 27, 29, 31).

20. Valde him omme hals: ook zou kunnen viel him omme hals, maar juist in het Dokkumers kom je woorden tegen als valde.

26. Roepte: zie hierboven bij valde.

29. Hef: ook hè.

32 Frolik: in het (bij de Fryske Akademy) te verschijnen Woordenboek van het Dokkumers wordt dit froluk.

B. Slijvers-Liemburg

Notes of the editor

Kloeke code: B 30

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 92

To be found in 1874 dialecticon vol. I, p. 476-480

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Dokkum

This dialect is a representative of the region: Stadfries (Harlingen, Franeker, Dokkum)

De nieuwe Winkler