Home

Dinxperlo

Gelderland

11. En Hie zei: Ene was tr den had twee zoons.

12. Dn jongsten van eur zei an zien vader: Vader, geef mi'j 't deel van ôns vermoogn , dat mi'j toekump. En hie vedeiln 't bezit ônder eur.

13. En 'n paar dage later maakn d'n jôngsten zoon alles te gelde en ging ôp reize naor 'n land, wiet weg, waor hie zien hele hebbn en holln verkwanseln in 'n leavn van aoverdaod.

14. Toen hie dr alles deuredraejd had, kwam dr 'n zwaorn hôngersnood aover dat land en hie begôn gebrek te liedn.

15. En hie trok tr ôp uut en drông zich ôp an ene van de bûrgers van dat land en den stuurn um naor 't veld um de pôggn te huudn.

16. En hie velangn dr nao zien boek te vulln met de schelln, die de pôggn attn, maor geenene gaf ze um.

17. Toen kwam e tut zichzelf en zei: hoe vûlle warkluu van mien vader hebt brood, meer as genôg en ik komme hier umme van d'n hônger.

18. Ik zalle ôpstaon en naor mien vader gaon en um zeggn: Vader, ik hebbe ezundigd teegn d'n hemel en veur ôw.

19. Ik bunne niet meer weerd ôw zoon te heitn, stel mi'j gelieke met ene van ôwe warkluu.

20. En hie stôn ôp en ging naor zien vader terugge. En toen e nog wietaf was, zag zien vader um en wier met ôntferming bewaogn. En hie lie:p um inteegn, vie:l 'm um d'n hals en kussn um.

21. En d'n zoon zei teegn um: vader, ik hebbe ezundigd teegn d'n hemel en veur ôw, ik bunne niet meer weerd ôw zoon te heiten.

22. Maor d'n vader zei teegn zien ôndergeschikten: Breng gauw 't beste kleed hier en trek um dat an en doe:t um 'n ring an zien hand en schoene an zien vute.

23. En haal 't gemeste kalf en slacht 't, en laow dr 'n feestmaol an hebbn.

24. Want mien zoon hier was dood en is weer leavend ewordn, hie was kwiet en is weer evonn. En zie begonn'n met feest te viern.

25. Zien ôlsten zoon was ôp 't land en toen e dichter bi'j huus kwam heurn e meziek en dans.

26. En hie rie:p ene van de knechttn bi'j zich en vroe:g, wat tr an de hand was.

27. Den zei um: ôw bruur is ekomm'n en ôw vader hef 't gemeste kalf laotn slachtn, umdat hie um gezônd en wel trugge hef.

28. Maor hie wier giftig en wol niet naor binn'n gaon. Toen kwam zien vader naor buutn en drông bi'j um an.

29. Maor hie antwoordn en zei teegn zien vader: Möj zie:n zovûlle jaorn bun ik al in ôwen dienst en nooit heb ik niet edaon wat ik môs doe:n, maor mi'j heb i'j nooit 'n sikkebuksken egeevn um met mien kameräöde feest te viern.

30. Maor nôw den zoon van ôw ekômmn is den alles dr deuredrei'jd hef met slechte vrouwn, heb i'j veur um 't gemeste kalf laotn slachtn.

31. Maor hie zei teegn um: Kind i'j bunt altied bi'j mi'j en al 't miene is 't ôwe.

32. Wi'j môstn feestviern en ôpgeruumd wean, want ôw bruur hier was dood en is leavend ewoddn, hie was kwiet en is evonn'n.

Note of the translator

The orthography that has been written here is the so called WALD-orthography (Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten)

Notes of the editor

Kloeke code: M 46

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 67

To be found in 1874 dialecticon vol.I, p. 336-340

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Dinxperlo

This dialect is a representative of the region: Graafschap Zutphen

De nieuwe Winkler