Home

Bolswert (Bolsward)

Friesland

11. En Hij sei: iemand had twee soanen.

12. De jongste van hun sei teugen syn Fader: Fader, geef mij 't deel fan ôns fermogen, dat mij tekomt. En hij ferdeelde ut besit onder hun.

13. En maar een paar dagen later maakte de jongste soan alles te gelde en ging op reis naar een fer lân, wèr hij syn fermogen ferkwistte in een leven fan overdaad.

14. Toen hij alles derdeurbrocht had, kwam der een sware hongersnood over 't lân en hij begon gebrek te lijden.

15. En hij trok der op uut en drong hem op an een fan de burgers fan dat lân en die stuurde hem naar it feld om syn bargen te hoeden.

16. En hij begearde syn buuk te fullen met de skillen, die de bargen aten, maar niemand gaf se hem.

17. Toen kwam hij tot hemsels en sei: hoeveul dagloaners fan myn Fader hewwe broad in overflôed en ik kom hier om fan de honger.

18. Ik sil opstaan en naar myn Fader gaan en teugen hem sêgge: Fader ik hew sondigd teugen de hemel en teugen u.

19. Ik bin niet meer weerd uw soan te hieten, stel mij gelyk met een fan uw dagloaners.

20. En hij ston op en keerde naar syn Fader werom. En toen hij nog feraf was, sag syn Fader hem en werd deur ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, fiel hem omme hals en kuste hem.

21. En de soan sei teugen hem: Fader, ik hew sondigd teugen de hemel, ik bin niet meer wead uw soan te hieten.

22. Maar de fader sei teugen syn slaven: Bring flug 't bêste kleed hier en trek 't hem an en dôen hem een ring an syn hân en skoenen an syn foeten.

23. En haal 't mesten kalf en slacht ut en late wij un feestmaal hewwe.

24. want myn soan hier was doad en is weer levend wudden en hij was ferloren en is fonnen. En sy begonnen feest te fieren.

25. Syn ou(d)ste soan was op ut lân en toen hij dicht bij huus kwam hoorde hij mezyk en dans.

26. En hij riep een fan de knechten bij hem en froeg wat der te dôen was.

27. Dy sei teugen hem: uw broer is komen en uw fader het ut mesten kalf slachte laten, omdat hij hem gesond en wel werom het.

28. Maar hij wurdde boas en wu niet naar binnen gaan. Toen kwam syn fader naar buten en drong bij hem an.

29. Maar hij antwoordde en sei teugen syn Fader: Sien, suveul jaar bin ik al in uw dîenst en nooit hew ik uw gebod overtreden, maar mij het U nooit un geitebokje geven om met myn frienden feest te vieren.

30. maar nou dy soan fan u komen is, dy't uw besit opmaakt het met ferkearde frouwen, het U foar hem ut mesten kalf slachten laten.

31. Maar hij sei teugen hem: Kien, u is altiid bij mij en al wat fan mij is, is fan u.

32. Wij moesten feest fiere en frolyk weeze, want uw broer hier was doad en is levend wudden, hij was ferloren en is fonnen.

Notes of the translator

Het grootste probleem vormde voor mij eigenlijk het enigszins vormelijke woordgebruik. Ik heb geprobeerd me daar zo goed mogelijk bij aan te passen. Toch klinkt het Bolswards daardoor soms onnatuurlijk. Dat is geen wonder: het Bolswards werd nooit in de officiële schrijftaal of in 'kerktaal' gebruikt. Ik zal straks per zin aangeven waar die verschillen zitten.

Een en het worden in het Bolswards altijd uitgesproken als un en ut. In het Nederlands is dat eigenlijk niet anders en dus had ik ook gewoon een en het kunnen schrijven, wat ik soms ook automatisch deed.

De g vooraan een lettergreep wordt net als de g in het Engelse good uitgesproken.

Bezittelijke voornaamwoorden worden met y (myn, dyn, syn) geschreven, persoonlijke en wederkerende voornaamwoorden met ij (hij, sij, mij, dij).

De oe wordt in bijv. foet (maar niet in foeten) gerekt uitgesproken.

Heel veel Bolswarders gebruiken bij voorkeur niet de woorden u en uw. Ze proberen het te omzeilen. Ik gebruik het wel in mijn Bolswards en dus heb ik het ook maar zo overgenomen..

Soms, merk ik, gebruik ik werd en soms wurdde. Tegenwoordig wordt toch vaker voor werd gekozen.

11. In spreektaal: Der was een dy twee soanen had. Tegenwoordig wordt

iemand en niemand tegenover een en gien een (vroeger gien ien) overigens wel gebruikt.

13. Te gelde heb ik in het Bolswards nog nooit gebruikt. Misschien is ferkocht hij alles beter.

14. Deurbrocht: ook dit heb ik in het Bolswards nog nooit gebruikt. Een

betere vertaling is waarschijnlijk op maakt had.

Begon gebrek te lijden: beter is kwam an alle kanten te ko(r)t.

15. Natuurlijker dan om syn bargen te hoeden is op syn bargen te passen.

16. Voor hij begearde syn buuk te vullen: hij wu syn buuk graach fulle.

Voor niemand: gien een.

17. In overflôed: sat. Fan de honger wordt uitgesproken als fanne honger.

20. Ontferming: medelijden. Kuste hem: gaf hem un tuut.

31. Kien, u was is wel letterlijk vertaald, maar klinkt vreemd (kien in de aansprekende vorm wordt in het Bolswards veel gebruikt, maar alleen voor vrouwen en meisjes). Beter is: soan u was, maar het beste in de spreektaal is hier: jonge dou wast.

Notes of the editor

Kloeke code: B 110

This translation corresponds with the 1874 translation nr.: 93

To be found in 1874 dialecticon vol.I, p. 480-483

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Bolsward

This dialect is a representative of the region: Stadfries (Bolsward en Sneek)

De nieuwe Winkler