Home

Benningbroek

Noord-Holland

11. En hai zee: Iemand had twei zôons.

12. De jongst van hen zee teugen z'n Vader: Vader geef moin het deel van ons vermogen dat me toekomt. En hai verdeelde het bezit onder hullie.

13. En een paar dage later maakte de jongste zoon alles te gelde en ging op rois nei een ver land, weer ie z'n vermogen er deur brocht in een leven van overdaad.

14. Toen ie er alles deurbrocht had, kwam er een zwere hongersnood over dat land en hai begon gebrek te laijen.

15. En hai trok er op uit en drong hem op an ien van de burgers van dat land en die stuurde hem nei het veld om z'n varkes te hoede.

16. En hai begeerde z'n buk te vulle met de skille die de varkes atte, maar gien mens gaf ze hem.

17. Toen kwam ie tot hemzelf en zee: hoeveul dagloners van m'n vader hewwe brood in overvloed en ik kom hier om van de honger.

18. Ik zal opstaan en nei m'n vader gaan en teugen hem zegge: vader, ik heb zondigd teugen de hemel en voor u.

19. ik ben niet meer waard uw zoon te hete, stel me geloik met ien van u dagloners.

20. En hai ging staan en keerde nei z'n vader trug. En toen ie nag veraf was zag z'n vader 'm en werd met ontferming bewogen. En hai liep 'm tegemoet viel 'm om z'n hals en kuste hem.

21. En de zoon zee tot 'm: vader, ik hew zondigd teugen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten.

22. Maar de vader zee teugen z'n slaven: Breng vlug het beste kleid en trek het 'm an en doen 'm een ring an z'n hand en skoene an z'n biene.

23. En haal het gemeste kalf en slacht het en loite we een feistmaal hewwe.

24. Want m'n zoon hier was dood en is weer levend worren, hai was verloren en is vonden. En ze begonne feist te vieren.

25. Z'n ouste zoon was op het land en toen ie dicht bai huis kwam hoorde nie muziek en dans.

26. En hai riep ien van de knechte bai 'm en vroeg wat er te doen was.

27. Deuze zee teuge 'm: uw broer is kommen en uw vader het het gemeste kalf slachte leiten omdat ie 'm gezond en wel trug het.

28. Maar hai werd noidig en wou niet nei binnen gaan. Toen kwam z'n vader nei buiten en drong bai 'm an.

29. Maar hai antwoordde en zee teugen z'n vader: Koik, zovul jare ben ik al in uw dienst en nag nooit hew ik uw gebod overtreden, maar moin hebt ge nooit een goitebuk geven om met m'n vrienden feist te vieren.

30. Maar nou die zoon van u kommen is die uw bezit opmaakt het met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf slachte leiten.

31. Maar hai zee teugen 'm: Kind gij zoit altoid bai moin en al het moine is het uwe.

32. We moste feistviere en vrolijk weze, want uw broer hier was dood en is levend worren, hai was verloren en is vonden.

Notes of the editor

Kloeke code: E 29*

This translation corresponds with the 1874 translation nr.:104

To be found in 1874 dialecticon vol. II, p. 40-43

Name of the dialect in the 1874 dialecticon: Benningbroek

This dialect is a representative of the region: Drechterland (Benningbroek, however, is not Drechterland, but belongs to the Vier Noorder Koggen. The 1874 translator, Mink, came from Warmenhuizen in the extreme west of Westfriesland. Mr. Stapel supposes taht the 1874 translation depicts the Drechterland dialect, not the Benningbroek dialect)

De nieuwe Winkler