Introductiepagina

Verantwoording

 

Voor de beschrijving van de lemma's in het Boedellexicon is intensief gebruik gemaakt van het WNT. Als regel zijn geen lemma's opgenomen waarvoor het WNT niet geraadpleegd is. Derhalve wordt alleen naar het WNT verwezen indien er sprake is van onduidelijkheden, onjuistheden of omissies. Ook bij gebruik van andere woordenboeken en/of encyclopedische werken van algemene aard is afgezien van verwijzing zolang daar geen dringende noodzaak voor aanwezig was. Een overzicht van geraadpleegde werken wordt gegeven in het document andere lexicons. Indien minder algemene werken zijn geraadpleegd, vindt verwijzing binnen het lemma plaats.

De in de lemma's opgenomen afbeeldingen zijn - voor zover wij konden nagaan - vrij van auteursrechten. Eventuele rechthebbenden wordt verzocht contact op te nemen.