Introductiepagina

Andere lexicons

 

Het boedelexicon is nog in opbouw en is dus geenszins volledig. Het blijft dus raadzaam om ook andere lexicons te raadplegen. Naast het WNT kan men vaak goed terecht bij regionale woordenboeken en het Zuidafrikaans woordenboek. Verder zijn er tal van specifiekere woordenlijsten en naslagwerken, die men kan raadplegen.

Een beknopt overzicht:

Textiel en kleding

Max Heiden, Handwörterbuch der Textilkunde (Stuttgart 1904).
S.A. van Hoytema, Warenkennis van textielprodukten uit het dagelijksch gebruik (2e dr. Deventer 1921).
J.H. der Kinderen-Besier, Mode-metamorphosen. De kleedij onzer voorouders in de zestiende eeuw (Amsterdam 1933).
J.H. der Kinderen-Besier, Spelevaart der mode. De kledij onzer voorouders in de zeventiende eeuw (Amsterdam 1950).

Munten

H. Enno van Gelder, De Nederlandse munten, (2e dr. Utrecht/Antwerpen 1966).
Hans-Peter Reinhard, Das Große Münzlexikon (Pirmasens 1999). (Ook raadpleegbaar via http://www.reppa.de/lexikon/.)

Gereedschappen

J.H. Knoop, De beknopte huishoudelyke hovenier, deel I (Leeuwarden 1752), p. 424-438: Lijst met tuin- en landbouwgereedschappen. (Raadpleegbaar binnen het Boedellexicon.)
Albert Mulder, Ald ark (Leeuwarden 1990).
Op internet: Via de webstek van het Museum voor de oudere technieken te Grimbergen kunt u een lexicon met gereedschappen raadplegen onder de (voorlopige) naam ID-DOC.

Zilver goud en juwelen

Op internet: http://www.zilverbank.nl

Meubels

Anne Berendsen, Het Nederlandse interieur (Utrecht 1950).
K. Sluyterman, Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroeger eeuwen (Den Haag 1948).