Het boedellexicon van het
Meertens Instituut

 

In boedelinventarissen komt men regelmatig woorden tegen die tegenwoordig niet meer gebruikt worden. Wat wordt bijvoorbeeld bedoeld met een 'portefraas' of met een 'weesboom'? Vaak kan men voor de betekenis van dergelijke woorden uitstekend terecht bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT). Toch zal men in een aantal gevallen tevergeefs in 's werelds grootste woordenboek zoeken en zal men andere lexicons moeten raadplegen.

Het Boedellexicon van het Meertens Instituut is opgezet als aanvulling op het WNT en andere lexicons en is bovendien specifiek gericht op het verklaren van woorden in boedelinventarissen. De opzet van het Boedellexicon wijkt daarom iets af van wat in de lexicografie gangbaar is. Het lemma bij een bepaald woord heeft bijvoorbeeld niet altijd direct betrekking op dat woord maar op een voorwerp of een groep voorwerpen. Verder is er bij de samenstelling van de woordenlijsten voor gekozen om zoveel mogelijk afwijkende spellingsvormen op te nemen en zijn de lemma's op aangepaste wijze alfabetisch gerangschikt.

Om een bepaald woord op te zoeken kiest u in het keuzemenuutje links op uw scherm de beginletter van dat woord. Vervolgens verschijnt een keuzelijst van alle in het Boedellexicon beschreven woorden die met de betreffende letter beginnen.

> Verantwoording

> Alfabetisering

> Andere lexicons

> Zoeken zonder frames of Javascript

> Help

 

> Colofon