Locatie: H. Amelberga en andere 'Susterense' heiligen (Heiligdomsvaart), Susteren