Locatie: O.L. Vrouw van het Allerheiligst en Onbevlekt Hart, Haelen