Locatie: H. Salvator, de Allerheiligste Verlosser, Nijhoven