Locatie: O.L. Vrouw, Sterre der Zee, Katwijk aan den Rijn