Trimunt, Put met geneeskrachtig water

Cultusobject: Put met geneeskrachtig water
Datum: Onbekend
Periode: Middeleeuwen (?) - eerste helft 19e eeuw
Locatie: Cisterciënzerinnenklooster Trimunt (patrocinium onbekend)
Adres:
Gemeente: Marum
Provincie: Groningen
Bisdom: Groningen
Samenvatting: Een 19e-eeuwse bron maakt melding van bedevaarten naar een put met geneeskrachtig water op het terrein van het verdwenen klooster Trimunt.
Auteur: Folkert Bakker & Remi van Schaik
Illustraties:
Topografie - Het klooster Trimunt, op het terrein waar de zogenaamde 'bagijneput' zich heeft bevonden, heeft gelegen ten westen van het dorp Marum, juist ten noorden van de huidige rijksweg A7 (Groningen-Drachten) tussen de afslag Marum en Frieschepalen, aan de Postdijk.
Cultusobject - Van centrale betekenis voor de cultus was een put met geneeskrachtig water, de 'bagijneput'.
Verering - Tot omstreeks het midden van de 19e eeuw zouden volgens een bij P. Boelens aangehaalde overlevering jaarlijks door katholieken bedevaarten zijn gehouden naar Trimunt, de plaats van een voormalig gelijknamig vrouwenklooster (1208-1558, gesloopt in 1599; aanvankelijk waarschijnlijk van de benedictijner orde, later onder de hoede van de cisterciënzer abdij Aduard), alwaar de 'bagijneput' volgens de legende geneeskrachtig water bevatte. Het klooster lag in het noordwesten van het bisdom Münster. De put in kwestie was in 1846 weliswaar reeds gedempt, maar de plaats ervan is nog bekend.

Bronnen en literatuur Literatuur: P. Boeles, Het tweehonderd vijftigjarig bestaan der Hervormde Gemeente te Noorddijk (Groningen 1846) p. 63-64; R. Post, 'Het Sint Bernardsklooster te Aduard. Eene bijdrage tot de geschiedenis der kloosters in de provincie Groningen', in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 48 (1923) p. 178-179, 196, 206-207; Michael Schoengen, Monasticon Batavum, dl. 3 (Amsterdam: Noord-Hollandsche uitg. mij., 1942) p. 80; K. ter Laan, Groninger encyclopedie (Groningen 1954-1955) p. 379, 796; G.H. Ligterink, Tussen Hunze en Lauwers. Kultuur-historische schetsen uit het Groninger Westerkwartier (Groningen 1968) p. 357; J.F.J. van de Broek, 'Het klooster Trimunt', in: Groningse volksalmanak (1974-1975) p. 14-38, met foto van de vermoedelijke locatie van de put; C. Tromp ed., Groninger kloosters (Assen-Maastricht: Van Gorcum, 1989) p. 39-42.
Overige bronnen: Meertens Instituut BiN-dossier Trimunt

  Mail naar het KDC, voor aanvullingen en commentaar.
 
<<