Neuss, Quirinus

Cultusobject: Quirinus
Datum: 30 maart, 30 april
Periode:
Locatie: Quirinusmünster
Adres: Münsterkerk, Neuss
Gemeente:
Provincie:
Bisdom:
Samenvatting:

Bezoek vanuit de Nederlanden aan Neuss is al in de middeleeuwen vastgelegd via een testament in 22 maart 1561  opgemaakt voor de schepenen van Oss waarin aan een zekere Symoen een bedevaart naar Quirinus wordt opgelegd. Het testament bevat de bepaling dat Symon  moet `doen doenen', zelf maken of anderen vanwege hem moet laten doen een bedevaart naar Quirinus in Neuss ((naast bedevaarten naar Bergharen (O.L. Vrouw), Ammerzoden (Quirinus), St. Oedenrode (Oda) en Boxtel (H. Bloed en Joris). In het testament vermaakt `Lysbert van Dijck, huysvrouwe Symon Mathysen' haar bezittingen aan haar echtgenoot op voorwaarde dat hij aan verschillende kerkelijke instellingen geld schenkt en zes bedevaarten maakt. Symon wordt in het testament dus ook verplicht tot het schenken van 25 carolusguldens aan het clarissenklooster (urbanisten) in 's-Hertogenbosch, tien carolusguldens aan de Osse armen, één stuiver aan het Werenfridusaltaar in de bedevaartkerk van Elst alsmede één stuiver aan `Sint Lenards inde kerken te Os'.

Auteur:
Illustraties:
Topografie
Cultusobject

De heilige Quirinus van Neuss (ook Quirinus van Rome; † rond 115) was volgens de overlevering een Romeins tribuun uit de 2e eeuw, die de martelaarsdood stierf en als heilige wordt vereerd. Het centrum van de verering van Quirinus bevindt zich in Neuss, Noordrijn-Westfalen.

Bronnen en literatuur
  naar het KDC, voor aanvullingen en commentaar.
 
<<