Amsterdam, H. Jacobus de Meerdere

Cultusobject: H. Jacobus de Meerdere
Datum: Onbekend
Periode: 1435 (?) - 1578 (?)
Locatie: St. Jacobskapel
Adres:
Gemeente: gemeente Amsterdam
Provincie: Noord-Holland
Bisdom: Haarlem
Samenvatting:

Mogelijk kon men in de 15e en 16e eeuw door deze kapel te bezoeken een bedevaart naar Santiago de Compostela afkopen. Het is niet duidelijk of de plaats zelf als bedevaartdoel heeft gefunctioneerd.

Auteur: Marcel Ficheroux
Illustraties:
Topografie

- De kapel werd in 1435 gesticht door het St. Jacobsgilde en was gelegen in de bocht van de Nieuwendijk, waar de huidige Haringpakkerssteeg op de Nieuwendijk uitkomt. De kapel werd in 1578 tot woonhuis verbouwd en in 1752 afgebroken. De goederen van de kapel zijn in 1578 aan de Nieuwe Kerk overgegeven.

Cultusobject

- Mogelijk is er in de kapel een reliek van Jacob bewaard. Daarover is echter niets bekend.

Verering

Over het bedevaartkarakter van deze kapel gedurende de middeleeuwen is geen zekerheid te verkijgen. Alleen via de 18e-eeuwse geschiedschrijver Isaak Le Long is overgeleverd dat men een bedevaart naar Compostela zou kunnen afkopen door de Jacobskapel te bezoeken.

Bronnen en literatuur

A Amsterdam, gemeentearchief: Register van incoemste ende belastinge van alle Godtshuysen ende gilden binnen Amsterdam met hair ornamenten Ao XVctseventich
B Wallich Sywaertsz., Roomsche Mysteriƫn ontdeckt in een cleyn Tractaetgen (Amsterdam: Ambrosius Janszoon, 1604) voorrede p. 38; H. van Rijn, Oudheden en gestichten van Amstelland, Noordholland en Westvriesland (Leiden: Chr. Vermey, 1721) p. 150; Isaak Le Long, Historische beschryvinghe van de Reformatie der Stadt Amsterdam, (Amsterdam: Johannes van Septeren, 1729) p. 181-182; Jan Wagenaar, Amsterdam in zijne opkomst, aanwas, geschiedenissen etc., 3 dln. (Amsterdam: I. Tirion, 1760) dl. 1 p. 25, p. 172; J. ter Gouw, Geschiedenis van Amsterdam 8 dln., (Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1879-1893) dl. 3, p. 227, dl. 5 p. 172.
C PJMI BiN-dossier Amsterdam-Jacobus.

  Mail naar het KDC, voor aanvullingen en commentaar.
 
<<