Maastricht, O.L. Vrouw 'Maria de H. Maagd'

Cultusobject: O.L. Vrouw 'Maria de H. Maagd'
Datum: Geen specifieke dag, donderdagen
Periode: 1987 - heden
Locatie: Woonhuis met kapel; Mariakapel in de 'Koepelkerk'
Adres: Stichting 'Martina's Klooster'/woonhuis Heerderweg 2, 6224 LE Maastricht; dagkapel van de Koepelkerk: Heerderweg 3, 6224 La Maastricht
Gemeente: Maastricht
Provincie: Limburg
Bisdom: Roermond
Samenvatting: Zieneres en gebedsgenezeres Martha Geelen ('Moeder Martina'), die van 1980 tot 2006 verschijningen en boodschappen van Maria en Christus heeft gekregen, richtte in de garage bij haar huis een kapel ter ere van 'Maria de H. Maagd' in. Rond haar persoon formeerde zich een min of meer vaste gebedsgroep. Daarnaast komen er van binnen en buiten Maastricht bezoekers naar haar voormalige woonhuis.
Auteur: Antoine Jacobs; Peter Jan Margry
Illustraties:
Topografie - In de voormalige garage naast het woonhuis van de familie Geelen (Heerderweg 2) te Maastricht is van omstreeks 1993 tot 2003 een devotiekapelletje ingericht geweest. De inzegening van de kapel vond plaats op 12 december 1993. Op het houten altaar stond daar een houten plaat met een afbeelding van Maria die door een raam kijkt, met daaronder de tekst: 'De H. Maagd Maria zei: "Ook hier ben ik in de H. Hartkerk te Maastricht" 18-09-1987'. Boven de Maria-afbeelding was in hoogreliëf op een rood hart een terracotta Christusbuste gemonteerd en ervoor stond een kruis met corpus. De afbeelding van Maria werd geflankeerd door twee gepolychromeerde engelenbeelden die lampen dragen. Voor het altaar stonden een kaarsentafeltje en twee zitbanken. De wanden van de kapel waren versierd met tekeningen en foto's van: St. Jozef met Kind, O.L. Vrouw Sterre der Zee, paus Johannes Paulus II en een communie-attest van een zekere Jeanne Alberts uit Eckelrade. Dagelijks was de garagekapel geopend van 10.00 - 17.00 uur. Later werd er ook een devotionaliawinkeltje bij ingericht. Op last van de gemeente moesten kapel annex winkel worden gesloten.
- In de woning zelf staan een replica van het kruisbeeld van de omstreden bedevaartplaats Heroldsbach (D) met daaronder de tekst: 'Dieses Passions Herz Jesu Kreuz, Kreuz der Endzeit, ist das Wahrzeichen unserer Hl. Kath. Apost. Kirche. Dargestellt für die Anbetung und Aufopferung des hochheiligen und kostbaren Blutes unseres Herrn und Gottes Jesu Christi zur größeren Ehre, Gott des Allerhöchsten und zum Sieg und Triumph der Unbefleckt Empfangenen Heiligsten Jungfrau Muttergottes', alsmede verschillende noveenkaarsen (die gekocht kunnen worden), een Mariabeeldje en een foto van Martina Geelen en de benedictijn J.M. Touw uit Mamelis (Vaals), die kaarsen zegent. Het huis is na de dood van de zieneres onveranderd gelaten.
- Aan de achterzijde van het huis bevinden zich de wachtkamer en de spreekkamer waar bezoekers Martina privé konden raadplegen. Ook in de wachtkamer staat een altaartje met de afbeelding van 'Maria de H. Maagd'. De zolderverdieping bevat nog een privékapel van Martina, waarin onder meer een eenvoudig schaalmodel van Martina's huis en het in de toekomst te bouwen klooster en pelgrimsoord staan.
- In de tuin staat verder nog een uit bakstenen gemetseld Lourdesgrotje (ca. 1 x 1 m) met een wit Mariabeeldje erin.
Er is geen intentieboek; steeds worden de intentiebriefjes (voornamelijk lichamelijke en geestelijke klachten, hulp bij examens, werkverkrijging) van een heel jaar verzameld en vervolgens verbrand in Martina's tuin. In 1999 is min of meer op de plaats waar de briefjes werden verbrand als vanzelf een 'hart' (-vorm) in het gras ontstaan.

Dagkapel in de H. Hartkerk
- De kerk H. Hart van Jezus, die vanwege haar vorm in Maastricht bekend staat als de 'Koepelkerk', is in 1921-1922 gebouwd door de architecten Alfons Boosten en Jos Ritzen. De kerk ligt aan de kruising Heerderweg, Meerssenerweg, Scharnerweg in het stadsdeel Wyckerveld en aan de spoorlijn Maastricht-Luik.
- De rechthoekige dagkapel (ca. 6 x 10 m) is vanaf de openbare weg toegankelijk. De dagkapel stond voor 1987 direct in verbinding met de rest van de kerk. Het was een aan St. Gerardus toegewijde zijkapel. In 1987 werd een muur opgetrokken tussen kerk en kapel. In de scheidingswand werd een deur aangebracht. Voor in de dagkapel staat een door architect Theo Boosten, de zoon van Alfons Boosten, ontworpen altaar. De Kerkraadse kunstenares Marianne van der Heijden ontwierp in 1959 het mozaïek achter het altaar met een voorstelling van Christus in de Hof van Olijven. De dagkapel krijgt licht door vier ramen die in 1959 door glazenier Jan Martens van gebrandschilderd glas zijn voorzien met voorstellingen van het lijden van Christus. In de kapel zijn geen verwijzingen naar 'Maria de H. Maagd' aanwezig.
Cultusobject - Op 18 september 1987 verscheen Maria in de dagkapel van de Koepelkerk aan Martha Geelen. Boven de verbindingsdeur van de kerk en de dagkapel verscheen toen een geopend raam waardoor Maria de kapel inkeek en de woorden sprak 'Ook hier ben ik in de Koepelkerk van Maastricht'. Enkele jaren later, op 11 oktober 1992, tekende Martha, daarbij 'geleid' door de H. Geest, door middel van punten de verschijning uit 1987. Deze tekening (4 x 5 cm) is inmiddels het 'logo' van de cultus geworden en is in varianten aangebracht in de privékapel, de devotiekapel, de wacht- en de spreekkamer. Deze Mariaverschijning kreeg de titel van 'Maria de H. Maagd' mee. Geelen zag en ziet Maria in haar verschijningen als een jonge vrouw met donker haar en een 'palestijns-joodse fysionomie'. Maria is gekleed in een donkerbruin kleed met sluier. Haar centrale boodschap is samen te vatten onder de volgende trefwoorden: 'biechten, te communie gaan, bidden, vrede en liefde onder elkaar'. Vanaf 1994 is ook de H. Geest, traditioneel weergegeven als duif, een rol gaan spelen in de cultus.
- Als secundair cultusobject vervulde Martha Geelen ofwel 'Moeder Martina', zoals zij zich sedert 1995 noemde, ook een zekere rol. Op een vergelijkbare wijze als Jomanda ⟶ Valkenburg), presenteerde zij zich in opdracht van Maria ('Je bent doorgeefluik') als een middelares tussen Maria en de mensen op aarde. In die zin onderbouwde Geelen ook haar rol als gebedsgenezeres. Daarnaast was zij de stuwende kracht en de bindende figuur van de gebedsgroep.
Verering De Zieneres
- Martina Aldegonda Geelen-Tullemans (* Dordrecht, 4 april 1925 - † Maastricht, 26 maart 2006) was het negende kind van een binnenschippersfamilie. De meisjes uit het gezin gingen naar een Belgische kostschool. Op elfjarige leeftijd ging Martha zich bekwamen als coupeuse. Zelf was zij liever in het klooster getreden, maar haar moeder was hiertegen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vestigde het gezin zich in Maastricht, waar het een café uitbaatte. Zij trouwde op 7 september 1946 en kreeg vijf kinderen. Het jongste kind overleed aan de wiegendood. In 1972 kreeg Martha Geelen een ernstige ziekte, waarvan zij niet herstelde. In april 1978 raakte zij in coma en had zij een 'bijna-dood-ervaring' (vgl. ⟶ De Rips). Zij zag de 'hemel' en wilde die betreden. Een vrouwenstem zei toen tot haar dat ze op aarde nog een opdracht had te volbrengen. Weer bij kennis zette het genezingsproces in. Tussen 1972 en 1978 had Martha Geelen overigens al ervaringen met kaarsen die plots begonnen te branden als fakkels of 'explodeerden', doch zonder noemenswaardige schade aan te richten. Sinds 1987 zijn er (incidentele) contacten geweest met pater Touw uit Vaals, voormalig hulpbisschop A. Castermans en bisschop Fr. Wiertz.
- Vanaf 1979 was Martha Geelen actief als gebedsgenezeres en helderziende en zou zij duizenden ('16.000') personen hebben behandeld. Op advies van pater Touw is zij in 1996 met haar activiteiten als helderziende gestopt. Tot aan haar dood in 2006 werd zij nog vrijwel dagelijks in haar spreekkamer bezocht of gebeld door mensen die haar hulp inriepen in de meest uiteenlopende situaties, variërend van hulp bij eindexamen tot steun bij zware ziekten. Giften werden bestemd voor Martina's grote ideaal: de bouw van een klooster in de tuin van haar huis, waartoe ze van 'boven' een opdracht had gekregen. Martha Geelen gaf haar bezoekers in de regel cassettebandjes met gebeden, rozenkransen en prentjes mee.
Sinds haar dood is de organisatie van de cultus overgenomen door een viertal ('Het Kwartet') vrouwen dat de Stichting 'Martina's Klooster' nu beheert. Het zijn Thea Defesche-Tullemans, Flora van Stijn-Tullemans (beide zusters van Martina), Lea van Sweevelt en een zekere Annemarie die door Martina als haar opvolgster is aangewezen. Ondertussen is Moeder Martina verschenen in visioenen aan mevrouw Maréchal, een medium uit Weert. Hierin worden richtlijnen gegeven over hoe het werk van Moeder Martina zou moeten worden voortgezet. De gebedsgroep, zo'n 40 personen groot, heet te worden begeleid door pastoor Schafferaard van de Koepelkerk en Luc Beijens uit Reusel. Het groep wenst, opererend onder het gezag van paus en bisschop de r.k. kerk weer van binnenuit bezielen. Zij zijn in afwachting van de wederkomst van Christus, waarvan de Martina zichzelf als de voorloopster zag

Boodschappen en verschijningen
- Sinds Kerstmis 1980 kreeg Martha Geelen boodschappen door van Jezus en Maria, meestal in de Koepelkerk of bij de kerk van ⟶ O.L. Vrouw Sterre der Zee, eveneens in Maastricht. Ook begon het 'automatisch schrift' waarin de boodschappen, liedjes en tekeningen werden opgetekend (vgl. ⟶ Berlicum). Duizenden bladzijden zijn door haar volgeschreven. De veelal zeer eenvoudige boodschappen en liedjes worden ook ingesproken op cassettebandjes en uitgetypt in het periodiek Martina's Klooster. Haar boodschap droeg Martha Geelen ook gedurende tweeënhalf jaar uit via de Maastrichtse kabel-tv.
- Geelen had diverse wonderbaarlijke en mystieke ervaringen. Tijdens een bezoek aan de bedevaartplaats San Damiano (I) zag Geelen Maria omgeven door engelen; toen zij terugkeerde uit het omstreden Beierse bedevaartoord Heroldsbach - waar in 1949 en navolgende jaren Maria verscheen aan vijf jonge meisjes - kleurde haar zilveren rozenkrans blauw (1983). Maria kuste haar te Dozulé (F) en verscheen aan haar in de Koepelkerk (1985); in Medjugorje mocht Martha Geelen de voeten van Maria kussen (1986).
- In 1987 kreeg Martha Geelen de opdracht een gebedsgroep op te richten. Op 18 september - Martina had 18 van haar familieleden ter bedevaart naar Heroldsbach gezonden, zelf kon zij niet mee vanwege haar drukke praktijk - verscheen Maria aan haar in de dagkapel van de Koepelkerk en sprak tot haar: 'Ook hier ben ik in de Koepelkerk te Maastricht'. De tekening van deze verschijning werd het beeldmerk van de cultus in en rond de garage van Geelen (zie bij 'Cultusobject'). Na deze verschijning verscheen Maria aan haar in de O.L. Vrouwekerk te Maastricht en bij een filiaal van Albert Heijn. Ook 'zag' Martina Geelen het op tienjarige leeftijd in een geur van heiligheid gestorven Belgische misdienaartje Herman Wijns (1931-1941) als volwassen man en priester in het ziekenhuis en bij de St. Servaaskerk te Maastricht. Diverse 'tekenen' geschiedden, zoals een zilveren kelk die goudkleurig werd, afbeeldingen (o.a. O.L. Vrouw met Jezus) die ontstonden in de was van noveenkaarsen, een stralende hostie, en de verkleuring van een zelfgeboetseerde Christusbuste nadat er een doekje met 'bloed' van het Heroldsbacher kruis in was gelegd.
Geelen heeft verder nog contact gehad met zieneres Sleutjens in ⟶ Berlicum. Ook is in het cultusoord devotioneel drukwerk van andere devoties zoals van Herman Wijns, Marthe Robin (⟶ Thorn) en O.L. Vrouw van Medjugorje verkrijgbaar.

De gebedsgroep
- In 1987 kreeg Martha Geelen te Medjugorje de boodschap van Maria om een gebedsgroep te beginnen. Op 18 juli van dat jaar ging zij met enkele personen van start. De gebedsgroep breidde zich in de loop der jaren uit tot 70 à 80 personen, die wekelijks in de dagkapel van de Koepelkerk bijeenkomen om er te bidden en te zingen. De dagkapel wordt daartoe gehuurd van de parochie. Pastoor H.J.M. Heesters van de Koepelkerk distantieert zich van het gebeuren in de kapel, maar gedoogt het, omdat zijn directe voorganger toestemming had gegeven. De meeste deelnemers zijn via de praktijk van Geelen in de gebedsgroep terecht gekomen. Martha Geelen leest ook altijd de boodschap voor die zij van Maria of Jezus ontvangen heeft. Na afloop van de gebedsdienst wordt in het zaaltje bij de kerk koffie gedronken. Tijdens de koffiebijeenkomst op 20 januari 1994 raakte Martha Geelen in trance en ontving zij een boodschap van de H. Geest met de opdracht om de gebedsbijeenkomst aan te vullen met een genezingsdienst onder meer door handoplegging. Op 25 juli 1995 liet Maria weten dat 40 personen uit de gebedsgroep de gave van genezing door handoplegging zouden ontvangen. Deze groep moest uitgebreid worden tot 72 personen. Veertien dagen na deze boodschap gaf Maria door dat Martha Geelen zich 'Moeder Martina' moest laten noemen, want zij was de moeder van de gebedsgroep geworden. Een Belgische vrouw, Janssen-Hardy uit Moelingen, neemt de tweede positie in. Maria gaf aan Martina door dat zij Martina's opvolgster zou zijn.
- Op 11 november 1999 was er zoals elke donderdag om 14.00 uur een gebedsbijeenkomst in de dagkapel van de Koepelkerk. Links van het altaar was een driepoot opgesteld met afbeeldingen van Maria de H. Maagd en een Christusbuste. Aan de driepoot was ook een klein tafeltje verbonden met daarop onder meer een ingelijst portret van o.a. Herman Wijns. In een grote glazen vaas werden intentiebriefjes gestopt (achter in de kapel lagen een pen en blanco briefjes gereed). Bij het altaar stonden grote kaarsen met de afbeelding van Maria de H. Maagd. De gebedsbijeenkomst werd vrijwel geheel door Moeder Martina geleid. Zij bad de rozenkrans voor en de gebedsgroep bad na. Het gebed werd onderbroken door het zingen van Latijnse gezangen ('Lauda Jerusalem', 'Veni Creator', 'Benedictus') en van de eenvoudige liedjes die Martina had doorgekregen van Jezus, de H. Geest, God de Vader en Moeder Maria. Bij het vierde tientje raakte Martina gedurende zo'n 15 minuten in trance en gaf een boodschap door van Maria: een oproep tot gebed, boete en biecht. De boodschap werd op band opgenomen. Na de rozenkrans werd de litanie van alle heiligen gebeden en omstreeks 15.00 uur de kruisweg. Na een afsluitend 'Magnificat' en 'Salve Regina' vereerden de bezoekers het portret van Herman Wijns en een reliek, waarna zij knielden voor Martina om zich de handen te laten opleggen.
- De groep van ruim 70 vaste deelnemers bestaat voor ongeveer tweederde uit Belgen, de overige zijn Nederlanders.
- De meeste bezoekers van de hechte gebedsgroep, zo'n 50 à 60, en Moeder Martina gaan direct na de gebedsbijeenkomst naar het parochiezaaltje op de eerste verdieping van de Koepelkerk, boven de dagkapel, om tot ongeveer 17.00 uur koffie te drinken en te praten. De zussen van Martina assisteren. Er zijn videobanden, cassettes, noveenkaarsen, prentjes en exemplaren van het tijdschrift Martina's Klooster te koop. Op het eind van de bijeenkomst neemt Martina het woord en maakt melding van een geheime boodschap die zij ontvangen heeft, maar die zij nog niet bekend mag maken. De leden van de gebedsgroep zijn overtuigd van de krachten die Moeder Martina via Maria of de H. Geest ontvangt en kunnen dan ook verhalen van diverse 'wonderen' die door haar gebed zouden zijn gewrocht.
- Op 14 juni 1999 werd op instigatie van moeder Martina voor de derde achtereenvolgende maal (1997 en 1998) door de gebedsgroep een processie gehouden ter ere van het H. Hart van Jezus. Vanuit de dagkapel trok men met Martina aan het hoofd via de Heerderweg naar de Heerder Dwarsstraat om via de Sint-Gerardusweg, die overgaat in het Gerarduspad, terug te keren naar de Koepelkerk. De processie werd in de tuin van mevrouw Geelen bij het Mariagrotje besloten. Tijdens de processie werd gebeden en gezongen. Er werden afbeeldingen meegevoerd van Maria de H. Maagd, het rode hart met Christusbuste uit de devotiekapel en een portret van paus Johannes Paulus II. De processieroute verschilt van jaar tot jaar en ook de datum wijzigt, maar wordt gehouden op de donderdag nabij het H. Hartfeest (derde vrijdag na Pinksteren).
- De gebedsgenezingspraktijk van Geelen maakte het moeilijk een duidelijk zicht te krijgen op de omvang van de bedevaartpraxis. Soms komen er groepen, zoals in 1998 toen twee bussen van de 'Vereniging St. Michaël' uit Noord-Brabant, die op weg waren naar Lisieux (F), aan de gebedsdienst in de dagkapel van de Koepelkerk deelnamen.
- Anno 2021 komt de gebedsgroep van wijlen Moeder Martina nog altijd elke donderdagmiddag bijeen in de H. Hart- of Koepelkerk. De leiding van de groep is in handen van devotees uit Genk (B.).

Martina's Klooster
- Op 28 juli 1989 vroeg Maria, door Martina 'Slevrouwke' genoemd, haar een klooster te stichten onder de naam 'Martina's Klooster'. Het klooster zou naast haar huis in de tuin gebouwd moeten worden en, op verzoek van Maria, bestemd zijn voor de opvang van pelgrims en voor de evangelisatie van de wereld. Het moet een bedevaartoord worden en tevens dienen voor de opvang van naar lichaam en ziel zieke mensen. Het klooster zou in eerste instantie bewoond moeten worden door zeven zusters. Architect T. Palm uit Verviers (B), die eerder bouwde in Banneux en Medjugorje, heeft presentatietekeningen vervaardigd. De gemeente Maastricht heeft tot dusverre echter nog geen bouwvergunning verleend. Martina bleef tot aan haar dood geld en goederen inzamelen voor dit klooster.
Materiële cultuur Devotionalia
- Rozenkrans: aan huis zijn plastic rozenkransjes verkrijgbaar, waarvan er volgens Martina ongeveer 100.000 zouden zijn weggegeven.
- Noveenkaarsen: de noveenkaarsen zijn beplakt met ondergenoemde stickers (zie bij 'Devotioneel drukwerk').
- Videoband: band onder de titel 'Martina's Klooster. Het woord van de Geest', vervaardigd en uitgegeven in 1994 door de zuster van Martina 'uit liefde voor Jezus en Maria'.
- Cassetteband: bandje (60 minuten) onder de titel 'Heet van de naald. Het levensverhaal van Martina tot aan haar klinische dood, en wat zij daarna allemaal nog meer meemaakte', uitgegeven in 1988 door 'Martina's Klooster'.

Devotioneel drukwerk
- Periodiek: Martina's klooster. Het woord van de geest (1995 - 2003), tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven door M. Geelen en haar zusters.
- Boek: [M. Geelen], Martina's klooster. Het woord van de geest (Maastricht: eigen beheer / Wijntjens Druk, 1985; 2e dr. 1988; 232 p.) korte levensbeschrijving gevolgd door beschouwingen, rijmpjes, liedjes, eigengemaakte tekeningen en foto's (o.a. van het Mariagrotje in de tuin en Heroldsbach).
- Stickers: er zijn 13 verschillende groengekleurde stickers (8 x 12 cm) als devotieprentje verkrijgbaar; ze worden ook op kaarten of noveenkaarsen geplakt. Drie stickers hebben direct betrekking op Maria de H. Maagd. De overige hebben afbeeldingen van St. Michaël, St. Jozef, het Jezuskind (naar een ontwerp van zr. Hummel), Maria als beschermster van de kinderen, O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille, O.L.Vrouw van Banneux, icoon van O.L. Vrouw met Christus, Christus aan het kruis die Franciscus troost, portret van Christus ontleend aan het visioen van de Poolse, inmiddels zaligverklaarde non Kowalska en het 'heilig' misdienaartje Herman Wijns. Drie prentjes hebben direct betrekking op Maria de H. Maagd en mevrouw Geelens streven een klooster te bouwen: 1 sticker met twee handen op een hoofd liggend (handoplegging) boven het hoofd is de H. Geest in de gedaante van een duif getekend. Bijschriften: 'Martina's Klooster', 'Het woord van de geest. Weet wel dat de Heilige Geest U nooit in de steek laat ter zaligheid van uw ziel of dat hij u altijd zal bijstaan in tijden van nood'; 2 afbeelding van de verschijning die Martina Geelen had in de Koepelkerk met daarboven de H. Geest in de gedaante van een duif. Bijschrift: 'Mijn hart staat voor ieder van jullie open! Voor ieder / zei Onze Lieve Vrouw'; 3 het logo van Martina's Klooster: de verschijning van Maria, door het raam kijkend en omgeven door afbeeldingen van de H. Geest, twee kelken, een kroon en een rozenkrans. In het logo staat de tekst: '"Ook hier ben ik" zei Maria de H. Maagd te Maastricht 18-09-1987'. Naast het logo staat een korte uitleg van het logo.
Bronnen en literatuur Literatuur: [M. Geelen], Martina's klooster. Het woord van de geest (Maastricht: eigen beheer, 1985); W.A.A. Mes, De Koepelkerk (Maastricht: Stg. Historische Reeks Maastricht, 1997); John Hoofs, 'Heilige Geest praat via Martina', in: Dagblad De Limburger, 30 juli 1999.
Overige bronnen: Meertens Instituut BiN-dossier Maastricht-Maria de H. Maagd.

  Mail naar het KDC, voor aanvullingen en commentaar.
 
<<