Beringe, O.L. Vrouw van het H. Hart

Cultusobject: O.L. Vrouw van het H. Hart
Datum: Juni; gehele jaar
Periode: 1872 - ca. 1880
Locatie: Mariakapel binnen de parochie St. Jozef / Onbevlekt Hart van Maria
Adres: Kaumeshoek nabij nr. 21, 5986 NB Beringe
Gemeente: Helden-Panningen
Provincie: Limburg
Bisdom: Roermond
Samenvatting: In 1872 bouwde Johannes Hesen in zijn geboorteplaats Beringe een kapel voor O.L. Vrouw van het H. Hart. De kapel trok direct veel gelovigen, daarom werd zij in 1875 uitgebreid. Er zouden zich enige miraculeuze gebedsverhoringen hebben voorgedaan. Nochtans was er omstreeks 1880 al geen sprake meer van een bedevaartoord. Wel werd de kapel nog veel gebruikt door de inwoners van Beringe als gebedsruimte.
Auteur: Antoine Jacobs
Illustraties:
Topografie - In 1872 bouwde Peter Johannes Hesen (1826-1894), die als koetsier/huisknecht van bisschop Paredis ook bekend stond als 'Bieschops Hannes', in de velden ten noorden van zijn geboortedorp Beringe, in de buurtschap Kaumeshoek, een kleine neogotische kapel die toegewijd werd aan O.L. Vrouw van het H. Hart, de 'Hoop der Hoopeloosen' zoals een gedenksteen in de kapel vermeldde. Op de plaats waar de kapel verrees, stond voordien een houten veldkruis met corpus. Op 16 juni 1872 consacreerde bisschop Paredis de kapel in alle stilte. De eerste kapel was een klein open gebouwtje. Boven de ingang stond de spreuk 'Zo dikwijls als gij hier passeert toont dat gij Gods Moeder eert'.
- Kort na 1872 is men begonnen met de bouw van een grotere kapel aan de eerste kapel vast. In 1875 werd het geheel opgeleverd. Qua omvang was het haast een kleine kerk (140 m2) geworden. In de kapel stond een beeld opgesteld van O.L. Vrouw van het H. Hart.
- De kapel is in 1929 gesloopt wegens bouwvalligheid. Ter plaatse verrees het huidige gebouw: een kleine, open kapel, met boven de ingang een stenen beeld van de aartsengel Gabriël en een kruis. In 1996 werd de kapel gerestaureerd en op 1 juni 1997 door pastoor Van Tulder opnieuw ingezegend. De kapel is eigendom van de Jozefparochie.
Cultusobject - Zie voor O.L. Vrouw van het H. Hart ⟶ Sittard.
- Het beeld van O.L. Vrouw van het H. Hart dat oorspronkelijk in de kapel stond, is in 1944 door een granaatinslag vernield. Later is er een nieuw witstenen beeld (ca. 1,2 m hoog) van O.L. Vrouw van het H. Hart in de kapel geplaatst. Achter het beeld is een goudkleurige metalen ring aangebracht met de tekst 'Zij is de schatmeesteres van Jezus H. Hart. Zij is de hoop der hoopeloozen'.
Verering - Nadat in 1872 de kapel was gebouwd werd in 1874 in de parochie Panningen, waartoe Beringe toen behoorde, een broederschap van O.L. Vrouw van het H. Hart opgericht die in de jaren 1874-1875 194 leden inschreef. 'De toevloed van de geloovigen, die groot was in den beginne, en de roep van mirakelen, die er zouden gebeurd zijn, was oorzaak dat er in 1875 eene nieuwe grootere kapel werd bijgebouwd, door genoemde Heesen', noteerde pastoor Caspar Lemmens van Panningen in 1880 in de parochiekroniek. In 1880 was de toeloop van vereerders verminderd: 'thans [1880] gaan er nog wel enkele geloovigen des Zondags en door de week het Rozenkransgebed verrichten' en er werden ook geen 'mirakelen' meer vermeld. De kapel werd toen alleen nog bezocht door inwoners van Beringe die er de rozenkrans baden. Het enige dat nog aan de bedevaart herinnerde waren de attributen van zieken en invaliden (krukken, breukbanden, windsels) die in kasten achter in de kapel tentoongesteld waren. Deze waren in 1997 niet meer aanwezig.
- In juni 1975 is het honderdjarig bestaan van de kapel gevierd met een openluchtmis.

Bronnen en literatuur Archivalia: Venlo, gemeentearchief: parochiearchief O.L. Vrouw van Zeven Smarten-Panningen.
Literatuur: H. Oomen, C. Verwoerd & F. v.d. Steen, Helden als gemeenschap in vroeger eeuwen van de oudste tijden tot aan de oorlog van 1914-1918 (Helden-Panningen 1974) p. 104-105; '100-jarig bestaan Berings kapelletje herdacht', in: Midden-Limburg, 6 juni 1975; [kapel Beringe], in: Midden Limburg, 29 juni 1978, 3e blad, nr. 2; 'Parochie van de H. Jozef in Beringe viert gouden jubileum', in: Informatiebulletin Bisdom Roermond 6 (1978) 7/8, p. 10-11 en 17; H. Thiesen, 'Johannes Hesen (bieschops Hannes) 1826-1894 en aanverwante familie', in: De Moennik, jaarboek 1 (Helden: Heemkundevereniging Helden, 1994) p. 64-89.
Overige bronnen: Meertens Instituut BiN-dossier Beringe; door Sjang Stals werd in 1917 een tekening van de kapel gemaakt; mondelinge en schriftelijke informatie in 1997 van pastoor H.J.M. Vernooy en van de streekhistorici H.M. Thiesen te Egchel en W. Reijnen te Panningen.

  Mail voor aanvullingen en commentaar.
 
<<