Enter, H. Antonius Abt

Cultusobject: H. Antonius Abt
Datum: Onbekend (17 janauri?)
Periode: 15e/16e eeuw (?) - eerste helft 17e eeuw
Locatie: Veldkapel te Enter
Adres:
Gemeente: Wierden
Provincie: Overijssel
Bisdom: Utrecht
Samenvatting: Laatmiddeleeuwse verering voor Antonius Abt in een kapel te Enter. Ook na het verdwijnen van het gebouw bleef de locatie te Enter nog bedevaartgangers aantrekken.
Auteur: Jeroen van de Ven
Illustraties:
Topografie - In de late middeleeuwen stond er te Enter, binnen de parochie Rijssen, een kleine veldkapel die toegewijd was aan Antonius Abt. De kapel wordt al genoemd aan rond het jaar 1400. Het is onduidelijk waar de kapel precies heeft gestaan. Tijdens de Nederlandse Opstand hebben rondtrekkende Spaanse troepen de kapel geplunderd.
- In Rijssen stond in de late middeleeuwen een Antoniusgasthuis. De huidige parochiekerk van Enter is aan Antonius Abt toegewijd.

Cultusobject - Zie voor deze heilige Culemborg, H. Antonius Abt .
- Gegevens over een mogelijk cultusobject (beeld van Antonius?) ontbreken.
Verering - Volgens de overlevering heeft de Antoniuskapel tijdens de late middeleeuwen vele bedevaartgangers getrokken. De enige concrete vermelding van bedevaarten naar de kapel is terug te vinden in het Deventer classisarchief van 5 september 1637: 'die bedevaert nae Enter ging noch in swange'. Het is onduidelijk wanneer de Antoniuskapel te Enter is verdwenen

Bronnen en literatuur Archivalia: Deventer, gemeentearchief: archief van de classis Deventer, inv. nr. 1 (acta 1637).
Literatuur: A.J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, dl. 4 (Gorinchem: J. Noorduyn, 1843) p. 236; H.J. Kok, Enige patrocinia in het middeleeuwse bisdom Utrecht (Assen: Van Gorcum, 1958) p. 212; H.E. Niemeijer, 'Reformatie en volkscultuur in het achterland van Deventer 1597-1633', in: Overijsselse historische bijdragen 109 (1994) p. 69.
Overige bronnen: KDC BiN-dossier Enter

  naar het KDC, voor aanvullingen en commentaar.
 
<<