Haarlem, Heilig Bloed

Cultusobject: Heilig Bloed
Datum: Onbekend
Periode: 15e eeuw
Locatie: Een plaats nabij de stad Haarlem
Adres: -
Gemeente: Haarlem
Provincie: Noord-Holland
Bisdom: Haarlem
Samenvatting: Er is slechts één vermelding bekend van een veroordeling uit 1471 tot het ondernemen van een bedevaart vanuit Schoonhoven naar het Heilig Bloed, gelegen buiten Haarlem.
Auteur: Jan van Herwaarden
Illustraties:
Topografie - De localisering buten Haerlem kan vooralsnog niet worden gespecificeerd. In aanmerking zou kunnen komen de plaats waar melaatsen kwamen, bij de Lazaruskerk.
Cultusobject - Niets is bekend over de aard van het H. Bloed: betrof het een bloedwonder of was er sprake van een bloedreliek?
Verering - In 1471 legde de schepenbank van de stad Schoonhoven aan de poorters Valc Mertensz. en Geerlof Jacobsz een strafbedevaart op naar Haarlem: 'dat sy gaen sullen een bedevaert tot dat heylige bloet buten Haerlem.' Was er werkelijk sprake van een actieve bedevaartplaats?
Bronnen en literatuur Archivalia: Schoonhoven, gemeentearchief: inv.nr. 1120, poortersboek.
Literatuur: R.C.H. Römer, 'Verplichte bedevaarten', in: De Navorscher 4 (1854) p. 129; J. van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten (Assen-Amsterdam: Van Gorcum, 1978) p. 426 n. 17, verwijzing naar De Navorscher, en p. 730.
Overige bronnen: KDC BiN-dossier Haarlem-H. Bloed
  naar het KDC, voor aanvullingen en commentaar.
 
<<