HomeDatabankenBedevaarten

Welkom bij de Nederlandse Bedevaartbank van het Meertens Instituut

In deze digitale databank is de bedevaartcultuur in Nederland in verleden en heden (= van de 6e eeuw tot 2000) in kaart gebracht. Tussen 1993 en 2004 is door een team van ruim honderd medewerkers van binnen en buiten het Meertens Instituut gewerkt aan de totstandkoming van het vierdelige lexicon Bedevaartplaatsen in Nederland (Uitgeverij Verloren).

Deze bedevaart-databank is in eerste instantie de elektronische weergave van de genoemde boekuitgave. Langzamerhand zullen in deze databank steeds meer aanvullingen en verbeteringen worden aangebracht, zodat deze databank een eigen plaats zal verwerven, al was het alleen maar vanwege de mogelijkheid van raadpleging op afstand en de grotere zoekmogelijkheden.

Anno 2007 omvat de bank zeven gekoppelde databases met betrekking tot 662 lemma’s of bedevaartplaatsen. Elke heilige plaats is volgens een vast stramien beschreven: Kerngegevens; Topografie; Cultusobject; Verering; Materiële Cultuur; Bronnen; Illustraties.

De bronnen en de literatuur bij elk lemma zijn opgebouwd uit drie onderdelen (A, B en C). Onder A zijn de archiefbronnen en de eventuele tekstedities genoemd; onder B is alle uitgegeven literatuur vermeld en onder C zijn de overige bronnen genoemd: mondelinge bronnen en audiovisueel materiaal en het BiN-dossier.

De databank van gediskwalificeerde bedevaartplaatsen (niet in het lexicon opgenomen cultusplaatsen), bestaande uit zo’n 655 mini-lemma’s met enkele gegevens over deze plaatsen, is in bewerking slechts een deel daarvan is online De bijbehorende papieren dossiers kunnen op het instituut wel worden ingezien.