Meer mogelijkheden

 • Deze database Bedevaart en bedevaartplaatsen in Nederland wordt voortdurend bijgehouden en geüpdatet. Via kan de bezoeker ook aanvullingen en mogelijke correcties doorgeven. Daarnaast wordt de BiN-database door het Meertens Instituut en het Katholiek Documentatie Centrum ook langzaam uitgebreid met nieuwe zoekmogelijkheden en gegevens over andere bedevaart- en pelgrimagevormen.
 • Pelgrimsroutes

  Nederland telt steeds meer wandelroutes. Een deel daarvan wordt als pelgrimsroute (of met een samenhangende benaming) betiteld. Het zijn in de regel nieuwgevormde paden die als pelgrimsroute worden belopen en beleefd. Deze database beperkt zich tot de in Nederland liggende paden. Dit bestand is in opbouw.

  Vind hedendaagse pelgrimsroutes in Nederland
 • Buitenlandse bedevaartplaatsen

  Niet alleen bezoeken Nederlanders bedevaartplaatsen in Nederland, door de eeuwen heen zijn zij ook naar plaatsen in het buitenland getrokken. Hieronder kan men zoeken naar welke plaatsen dat zoal het geval is geweest. Het gaat niet om beschrijvingen van de plaatsen of de bedevaart zoals in BiN, maar slechts om basale gegevens ter identificatie van die plaatsen en ter verwijzing naar de fysieke informatiedossiers in het BiN-archief in het KDC te Nijmegen, waar meer informatie over die plaatsen te vinden is. Dit bestand is in opbouw.

  Vind door Nederlanders bezochte bedevaartplaatsen in buitenland
 • Gediskwalificeerde plaatsen

  Voor het project ‘Bedevaartplaatsen in Nederland’ zijn ook honderden plaatsen onderzocht die ooit als bedevaartplaats te boek stonden, maar die uiteindelijk geen bedevaartplaats bleken te zijn omdat het een foutieve toeschrijving betrof. Vaak ging het dan om een heiligenverering die alleen lokaal was of er zijn geen duidelijke data ter onderbouwing. Deze cultussen zijn toen vaak wel beschreven. Deze beschrijvingen kunnen nu ook worden geraadpleegd. Het bestand is in opbouw.

  De beschrijvingen die nog niet in de database zijn ingevoerd kunnen hier wel alvast als Word-document per plaats worden geraadpleegd.

  Gediskwalificeerde plaatsen
 • Beschermheiligen

  Hieronder vindt u een link naar een verwante Meertens-databank betreffende een aantal beschermheiligen van mens en dier en van heiligen voor het aanroepen van mooi of gunstig weer. De informatie is verzameld met behulp van een vragenlijst uit 1959 en dus hebben gegevens in de regel slechts geldigheid voor (omstreeks) het jaar 1959.
  In tegenstelling tot de bedevaartbank bevat deze databank gegevens over zowel Nederland als ook Vlaanderen. Het gaat veelal om lokale heiligenvereringen, die soms ook een bedevaartkarakter vertonen en dan als (Nederlandse) bedevaartplaats ook in de BiN-database voorkomen.

  Beschermheiligen in 1959
 • Lourdesgrotten

  Hieronder vindt u een fotoserie van een aantal Lourdesgrotten in Limburg. Het betreft foto’s gemaakt in 2019-2020 door Rudi van Delden en Daniël Siegersma met een technische Phase One IQ150 camera. Sommige van deze grotten komen als bedevaartplaats ook in de BiN-database voor.

  Lourdesgrotten in Limburg

Meer informatie

 • BiN in Cijfers

  Enkele statistieken over de BiN vindt u hier.

 • Bedevaartclassificatie

  Een uitgebreide verhandeling over de typologisch-historische indeling van de opgenomen bedevaartplaatsen vindt u hier. Deze tekst is overgenomen uit de inleiding op deel 1 van het boek Bedevaartplaatsen in Nederland (1997), met kleine aanpassingen en zonder de voetnoten (auteurs: Peter Jan Margry en Charles Caspers).

 • Opzet BiN-project

  Over de wetenschappelijke opzet, afbakening, criteria en uitvoering van het project ‘Bedevaartplaatsen in Nederland’ (BiN) vindt u hier uitgebreide informatie. Deze tekst is overgenomen uit de inleiding op deel 1 van het boek Bedevaartplaatsen in Nederland (1997), zonder de voetnoten (auteurs: Peter Jan Margry en Charles Caspers).

  De eind-evaluatie van het BiN-project kunt u hier downloaden. Het betreft de inleiding van deel 4 van Bedevaartplaatsen in Nederland (2004) (auteurs: Peter Jan Margry en Charles Caspers).

 • Archieven

  • Meertens Instituut

   Het archief van de praktische uitvoering van het BiN-project, zoals dat vanuit het Meertens Instituut tot stand is gekomen, beslaat de periode 1993-2004. Het omvat correspondentie, verslagen, notulen en documentatie van de uitvoerders, de contacten met auteurs, instellingen, de wetenschappelijke adviesraad etc. Dit archief berust bij het Meertens Instituut en kan daar op verzoek worden ingezien (stuur een verzoek daartoe naar: bibliotheek@meertens.knaw.nl). De inventaris van dit archief is online te raadplegen: inventaris Archief

  • Katholiek Documentatie Centrum

   In de collectie van het Katholiek Documentatie Centrum bevindt zich het documentatie- en bronnenbestand dat aan basis van de vierdelige boekuitgave als van de online database Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN) heeft gestaan. Het is een dynamisch bestand dat regelmatig met nieuw materiaal wordt aangevuld. Dit materiaal is in 2022 overgeplaatst van het Meertens Instituut naar de studiezaal van het KDC in Nijmegen. De papieren dossiers zijn daar te raadplegen. Een inventaris van dit bestand is online te raadplegen: Archief inventaris (deze inventaris is gemaakt in 2014 en dus slechts up to date tot dat jaar)

   De in totaal meer dan 1280 dossiers bevatten het verzamelde inhoudelijke onderzoeksmateriaal: historische gegevens, correspondentie, documentatie, archiefstukken, (devotie-) prentjes, medailles, liedteksten, boekjes, affiches, ansichtkaarten, tijdschriften, brochures, knipsels, vragenlijsten, aantekeningen, typoscripten, foto's, negatieven, kopieën, dia's, videobanden, cassettebandjes, DVD's, CD's etc. (veelal origineel, soms in fotokopie), het omvat materiaal uit de periode van 1722 tot heden.

   Het grootste deel van het bestand correspondeert alfabetisch (dossiergewijs) met de in het lexicon opgenomen bedevaartplaatsen (inv.nr. 1 – 686).

   De documentatie omvat verder ook ruim vijfhonderd minidossiers (inv. nr. 687-1212) van ‘afgevallen bedevaartplaatsen’, plaatsen waarvan na nader onderzoek is gebleken dat het – vooralsnog - niet ging om een daadwerkelijke bedevaartplaats (maar bijvoorbeeld alleen een lokale heiligencultus of een foutieve toeschrijving in oude literatuur).

   Verder omvat het dossiers van buitenlandse (veelal Europese) bedevaartplaatsen waar Nederlanders vanuit Nederland naar toe pelgrimeerden of pelgrimeren (inv.nr. 1214-1284).

   Ten slotte omvat het nog een aantal thematische dossiers, o.m. over Maria, heiligen, bedevaartrituelen, zegeningen e.d.