X
'Het altaar van Onze Lieve Vrouwe van den Polder, zooals het was in de thans verwoeste kerk van de heilige Petrus en Paulus te Middelburg. Niet alleen de miraculeuze beeltenis maar ook het smeedkunstwerk onder het altaar heeft pastoor Voorham kunnen redden.' Uit Katholieke illustratie, 11 juli 1940.