X
De vermoedelijke plaats van de begijnenput te Trimunt. Collectie De Groninger Archieven. Foto M.A. Douma.